Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

Програма Хоризонт 2020

                                         

Проект: Европейска нощ на учените - „Изследователи в триъгълника на познанието" (К-TRIO 3)

Програма: Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie Actions - European Commission

Период и продължителност: 2018 г. - 2019 г.

Цели на проекта:

  • Популяризиране на научните постижения и иновации сред обществото и особено сред младите хора;
  • Допринасяне за увеличаване на броя изследователи и иноватори в Европа;
  • Повишаване на обществената осведоменост относно постиженията на широкомащабни инициативи и проекти с българско участие, подкрепени от H2020 в приоритетните области на ИСИС и техния принос за регионалното развитие;
  • Сближаване на изследователите с младите хора и предоставяне на възможности за деца и студенти да научат повече за научните постижения и кариерата на изследователите.
  • за млади изследователи: рали - обучение.

Провеждане на Европейска нощ на учените през 2019 г. 


Провеждане на Европейска нощ на учените през 2019 г. 


Провеждане на Европейска нощ на учените през 2018 г. 


Провеждане на Европейска нощ на учените през 2018 г.