Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Стартира приемът на документи за три от магистърските програми към Факултет „Обществено здравеопазване“ на МУ-Варна

От днес, 23 юли 2020 г., започва онлайн приемът на документи за магистърските програми по специалностите „Управление на здравните грижи", „Здравен мениджмънт" (след ОКС „бакалавър" по същата специалност) и „Оптометрист".  Крайният срок за подаване на документи за тях е 30.07.2020 г. (до полунощ).

Специфичните условия за кандидатстване за всяка една специалност можете да намерите тук.

На 3 август 2020 г. ще се проведе изпитът (есе по зададена тема, свързана с дейността здравни грижи) за специалността „Управление на здравните грижи" (ОКС „магистър"). Вижте примерните теми за изпита от миналата година тук.

Специалностите „Здравен мениджмънт" (след придобита ОКС „бакалавър" по специалността „Здравен мениджмънт") и „Оптометрист" са без приемен изпит. За тях се кандидатства с оценките от дипломата за висше образование – среден успех от обучението и среден успех от държавните изпити.

Онлайн подаването на документи  е удобна и безплатна опция (не се дължат допълнителни такси, освен тези за изпитите), от която можете да се възползвате 24 часа в денонощието. Инструкции за онлайн приемът на документи вижте тук. Кандидатите могат да заплатят необходимите такси чрез системата за електронни плащания ePay или чрез Easy pay. 

Необходимите документи за кандидатстване можете да видите тук.

Кандидат-студентите, които ще се явяват на изпит: необходимо е да разпечатат документът за явяване на изпитите от личния си профил, който трябва да носят в деня на изпита, заедно с валиден документ за самоличност, сини химикали и два прозрачни найлонови плика (малък и голям) за лични вещи.

Кандидат-студентите, които няма да се явяват на изпити: необходимо е да разпечатат състезателния си картон от личния си профил (от полето „Печат на картона"). Картонът се подписва, сканира или снима и се изпраща на e-mail: ksk@mu-varna.bg, в посочените срокове за кандидатстване. В противен случай не участват в класирането поради неизпълнение на условията за кандидатстване.

Таксите за обучение на новоприетите студенти за учебната 2020/2021 година може да видите тук.

МУ-Варна пожелава успех на всички кандидат-студенти!      

От 01 септември 2020 г. стартира и приемът на документи за останалите магистърски специалности в МУ-Варна: „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи", „Фармацевтичен мениджмънт и грижи", „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа", „Опазване и контрол на общественото здраве" и „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи". Крайният срок за подаване на документи за тези специалности е 23 септември 2020 г.

 

  
 Виж още:Прием 2021/2022