Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Такси за учебната 2020/2021 год.

 

Такси за кандидатстване:
 

Такса за кандидатстване в специалности без приемен изпит (за специалностите „Здравен менидж­мънт и медико-социални грижи", „Фармацевтичен мениджмънт и грижи", „Опазване и контрол на общественото здраве", „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа" и „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи", ОКС „магистър") – 50 лв. Кандидат-студентът може да избере повече от една специалност, в случай, че отговаря на условията за кандидатстване за тях.


Основания за плащане: 
Такса за кандидатстване в специалности без приемен изпит. 


Задължително условие е таксите да бъдат преведени от името на кандидат-студента и/или в платежото нареждане да фигурират трите му имена и ЕГН.
 

ВАЖНО!!!: От такса за кандидатстване в специалности без приемен изпит се освобождават кръглите сираци, лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалидите и военнопострадалитеПолусираците, които не са навършили 25-годишна възраст към датата на подаване на документите, заплащат 50% от таксите срещу представяне на акт за раждане и смъртен акт или удостоверение за наследници. При онлайн кандидатстване се подават сканирани оригинали на документите.

Внесени такси за кандидатстване в специалности без приемен изпит не се възстановяват.

Преди да подадете своите документи е необходимо да заплатите кандидатстудентските такси, по един от следните начини:

1. Превод по банковата сметка на МУ-Варна в:
                Банка ДСК ЕАД, Клон Варна,    
                BIC: STSABGSF  
                IBAN: BG24STSA93003100040700 

 

2. ePAY.bg или Easy Pay – за повече информация е необходимо да следвате инструкциите в системата за онлайн регистрация. 


____________________________________________________________________________


Такси за обучение:
 

Вижте таксите за обучение за учебната 2020/2021 г. тук.

Вижте таксите за обучение за учебната 2019/2020 г. тук.