Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Предварителни изпити в МУ-Варна за учебната 2020/2021 г. няма да бъдат провеждани. Запазват се непроменени редовните изпитни дати

Предвид увеличаването на броя на установените случаи на заразени с коронавирус, взетото решение на Народното събрание на Република България бе обявено извънредно положение в страната и във връзка с издадената заповед №Р-100-160/13.03.2020 г. на Ректора на Медицински университет – Варна проф. д-р Валентин Игнатов, д.м., подаването на заявления за участие в предварителните изпити по биология и химия се извърши само по електронен път, а провеждането на самите изпити беше отложено.

Във връзка с краткия срок след отмяна на извънредното положение, обявените по-късни дати за провеждането на ДЗИ на зрелостниците и очакваните ограничителни мерки, Академичният съвет на МУ-Варна реши за целесъобразно да не бъдат провеждани предварителни изпити и приемът на документи за предварителните изпити да бъде преустановен. С платените такси за участие в предварителните изпити кандидат-студентите ще могат да участват в редовните изпити, като имат възможност да влязат в профила си за предварителните изпити от тук и да изтеглят прикачения файл, доказващ заплатената от тях сума. Документът ще трябва да се прикачи отново в личния профил за кандидатстване в МУ-Варна на същия адрес.

Срокът за кандидатстване започва от 15.06.2020 г. и продължава до 24.06.2020 г., като документи ще се подават само онлайн и всички необходими бланки ще се попълват директно в регистрационната форма. Кандидат-студентите трябва да направят своята регистрация за кандидатстване в МУ-Варна (включително и тези, които са подали документи за участие в предварителните изпити), към която да прикачат файл, доказващ заплатената от тях сума и дипломата си за средно образование. Завършилите през настоящата учебна година, които не са получили своите дипломи за средно образование, преди изтичане на срока за подаване на документи, могат да представят удостоверение или служебна бележка от училището, включваща задължително следната информация: балообразуващите оценки за съответната специалност от дипломата; оценките от всички държавни зрелостни изпити, на които са се явили; изходящ номер, подпис и печат на училището.

Датите и форматът за присъствено провеждане на редовните изпити се запазват непроменени. На 29 юни ще се проведе редовният изпит по биология, а на 6 юли ще се състои редовният изпит по химия за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и направление „Военен лекар". На 16 юли ще се проведе изпитът по биология за специалностите „Медицинска сестра", „Акушерка", „Кинезитерапия", „Медицински лаборант", „Помощник-фармацевт", „Рехабилитатор", „Инспектор по обществено здраве", „Рентгенов лаборант" и „Медицински козметик". Непроменени остават всички останали изпитни дати и срокове за подаване на документи за кандидатстване. Изпитите ще се провеждат при спазване на строги противоепидемични мерки с цел опазване на здравето на кандидат-студентите и служителите на МУ-Варна.

Кандидат-студентите, които нямат право да подават документи за кандидатстване поради това, че няма да придобият средно образование през учебната 2019/2020 година и съответно да се явят на редовните изпити по биология и химия, могат да подадат заявление до Ректора на МУ-Варна за възстановяване на внесената такса за предварителните изпити. Образецът на заявлението можете да изтеглите от тук. Необходимо е да го разпечатате, попълните, подпишете и да изпратите като снимка на и-мейл: ksk@mu-varna.bg. Важно е да знаете, че сумите могат да бъдат връщани само по личната банкова сметка на кандидат-студента, в рамките на до 10 работни дни от неговото получаване.

 

Актуална и изчерпателна информация, свързана с приема в МУ-Варна, търсете тук.

За контакти – вижте тук.

Вижте още: Често задавани въпроси