Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

МУ-Варна подновява приема на документи за направление „Военен лекар“

От днес се подновява приемът на документи за специалност „Медицина", направление „Военен лекар" за запълване на незаети места.

През изминалата учебна година за първи път в България Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна, съвместно с Военномедицинска академия – София и Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров" (ВВМУ-Варна), приеха за обучение студенти по специалност Военен лекар („Медицина" за образователно-квалификационна степен „магистър" и „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво" с образователно-квалификационна степен „бакалавър"). 

Срокът за подаване на документи за останалите незаети места е до 24 юли 2018 г., а изискванията към кандидат-студентите са: да са се явили на приемните изпити в МУ-Варна по биология и химия (предварителни и/или редовни изпити) и да имат положителни оценки от тях.

Освен за незаетите места по тази специалност ще бъдат подбрани и кандидат-студенти като резерви (мъже и жени).

 

Заявяване на желанията за тази специалност може да направите: онлайн – от тук или на място в МУ-Варна (ул. „Марин Дринов" №55).

Необходимите документи и изисквания за ВВМУ-Варна можете да видите тук. Документите трябва да бъдат предоставени на място във ВВМУ-Варна (ул. „Васил Друмев" №73). Кандидати, които не са представили пълен пакет с документи, не се допускат до участие в конкурсните изпити. Информация за приемните изпити във ВВМУ-Варна може да получите от капитан III ранг Димана Славова на тел. 0889/044111.

 

Още актуална и изчерпателна информация, свързана с приема в МУ-Варна, може да намерите тук.

За контакти и получаване на информация относно Кандидатстудентската кампания – вижте тук.