Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Вижте разпределението по зали за допълнителните приемни изпити в МУ-Варна, които ще се проведат на 9 и 10 септември 2020 г.

Напомняме на всички кандидат-студенти, които ще се явят на допълнителните приемни изпити по биология и химия, че трябва да заемат местата си в изпитните зали в часовия интервал между 8:00 и 8:30 ч. Не се допуска струпване на групи от хора, като задължително се спазва необходимото отстояние (1-1.5 метра). Родители и придружители на кандидатите не се допускат в двора на сградите.

Влизането в сградата и настаняването на кандидатите в изпитните зали става след задължителна дезинфекция на ръцете и с поставена защитна маска на лицето. Допустимо е носенето на защитни ръкавици и шлем.

Приемният изпит за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" за филиалите на МУ-Варна е тест по биология, който обхваща материала от 8, 9 и 10 клас. Изпитът ще се проведе на 9 септември 2020 г. (сряда) на място, във филиалите на университета, съответно в градовете Шумен и Велико Търново.

За специалностите „Медицина", включително за направление „Военен лекар", „Дентална медицина" и „Фармация" кандидат-студентите трябва да се явят в МУ-Варна на писмени конкурсни изпити по биология и химия. Изпитите ще се проведат на следните места, както следва:

1. Биология – 9 септември 2020 г. (сряда) в Медицински колеж – Варна (гр. Варна, ул. „Цар Освободител" №84), зали „А" и „Б". Кандидат-студентите с входящ № от 7650 до 8931 да се явят в зала „Б", а кандидатите от № 8932 до 9530 в зала „А" на Медицински колеж – Варна.

2. Химия – 10 септември 2020 г. (четвъртък) в Медицински колеж – Варна (гр. Варна, ул. „Цар Освободител" №84), зали „А" и „Б". Кандидат-студентите с входящ № от 7650 до 8741 да се явят в зала „Б", а кандидатите от № 8742 до 9530 в зала „А" на Медицински колеж – Варна.

Кандидатите трябва да носят документ за самоличност (лична карта), химикали със син цвят на мастилото, два прозрачни найлонови плика (голям и малък) за лични вещи и документ за явяване на изпит (документ с входящ номер). Ако сте пропуснали да разпечатате своя документ с входящ номер, можете да го направите от тук.

За Ваше улеснение по-долу може да видите къде се намират всички изпитни зали:

Медицински колеж – Варна, бул. „Цар Освободител №84" (виж картата)

За Филиал Велико Търново – гр. Велико Търново, ул. „Михаил Кефалов" №2 – Хуманитарна гимназия (виж картата)

За Филиал Шумен – гр. Шумен, ул. „Васил Априлов" №63 (виж картата)

Още актуална и изчерпателна информация, свързана с приема, може да намерите тук.

За контакти и получаване на информация относно Кандидатстудентската кампания – вижте тук.

Вижте още: Често задавани въпроси

 

Пожелаваме успех на всички кандидат-студенти!


  
 


Виж още:Прием 2021/2022