Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Конкурси

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна на основание чл.3, ал.1 от Закона за развитие на академичния състав в Република България обявява конкурси за заемане на академични длъжности в ДВ Брой 61 от 23.07.2021 г.:
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________