Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Конкурси


_______________________​_​________
​___________​_____________​________
 
___________​_____________​________
___________​_____________​________
 

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“- Варна на основание чл.3, ал.1 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, обявява конкурси за заемане на академични длъжности, обнародвани в ДВ брой 83 от 03.10.2023 г.:

__________​_____________​________

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023/ 2024 г. в „Държавен вестник“, в брой № 72, 22.08.2023 г. по области на висше образование, професионални направления и докторски програми, както следва:​ 

___________​_____________________

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“- Варна на основание чл.3, ал.1 от Закона за развитие на академичния състав в Република България обявява конкурси за заемане на академични длъжности, обнародвани в ДВ брой 54/ 23.06.2023 г.

_____________________________________​_____________________

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“- Варна на основание чл.3, ал.1 от Закона за развитие на академичния състав в Република България обявява конкурси за заемане на академични длъжности, обнародвани в ДВ брой 28 от 28.03.2023 г.

_____________________________________​_____________________