Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Приключили конкурси_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________


_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________


_____________________________________________________________ _______________________________________________________________


 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


______________________________________________________________


 _______________________________________________________________

 
_______________________________________________________________

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

_______________________________________________________________