Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

доц. д-р Боряна Борисова Върбанова, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 17.08.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1 Медицина
Специалност:„Педиатрия"
Структурно звеноФакултет „Медицина"
Първично структурно звеноКатедра „Педиатрия"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 36/27.04.2018 г.    
Кандидат:доц. д-р Боряна Борисова Върбанова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109-494/24.07.2018 г.
ПредседателПроф. д-р Виолета Михова Йотова, д.м.н. - специалност „Педиатрия", МУ- ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Драган Георгиев Бобев, д.м.н. - специалност  „Педиатрия", Консултант към СБАЛДОХЗ гр. СофияРецензия
Външен членДоц. д-р Димитрина Михайлова Михайлова, д.м. - специалност „Детска ревматология",Университетска болница СофиямедРецензия
Външен членПроф. д-р Ваня Недкова Недкова, д.м. - специалности „Педиатрия",  МУ-ПлевенРецензия
Външен членПроф. д-р Златимир Господинов Коларов, д.м.н. - специалност „Ревматология", УМБАЛ „Св. Иван Рилски", гр. СофияСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Валерия Игнатова Калева, д.м. - специалност „Педиатрия", МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Димитричка Дучева Близнакова, д.м. - специалност „Педиатрия", МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Миглена Димитрова Георгиева, д.м. – специалност „Педиатрия", МУ---Варна 
Външен членПроф. д-р Марта Петрова Балева-Николова, д.м.м. – специалност „Педиатрия", Клиника по Имунология с банка за стволови клетки към УМБАЛ „Александровска", гр. София 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 18.09.2018 г. от 12:00 ч. в Заседателна зала, сграда Ректорат на МУ-Варна. ​ ​