Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

гл. ас. д-р Велин Колев Стратев, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ"
   Дата на публикуване: 03.08.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Пневмология и фтизиатрия"
Структурно звеноФакултет „Медицина"
Първично звеноКатедра „Вътрешни болести"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 24/ 16.03.2018 г.  
Кандидат:гл. ас. д-р Велин Колев Стратев, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-196/ 02.05.2018 г.
ПредседателДоц. д-р Йордан Радков Димитров, д.м. – специалност „Белодробни болести", МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Димитър Темелков Костадинов, д.м. – специалност „Белодробни болести",МУ-СофияРецензия
Вътрешен членДоц. д-р Диана Петкова Господинова-Вълкова, д.м. - специалност „Белодробни болести", МУ-ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Благой Иванов Маринов, д.м. –  специалност „Патофизиология", MУ-ПловдивСтановище
Външен членПроф. д-р Красимира Панайотова Кисьова, д.м.н. – специалност „Белодробни болести", МЦ „Кисьови"Становище
Външен членДоц. д-р Йордан Александров Петев, д.м. – специалност „Белодробни болести", ВМА-ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Камен Янков Янков, д.м. - специалност „Белодробни болести", МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Красимира Еленкова Ненова, д.м. – специалност „Вътрешни болести", МУ-Варна  
Външен членДоц. д-р Владимир Асенов Ходжев, д.м. – специалност „Белодробни болести", МУ-Пловдив 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 03.09.2018 г. (понеделник) от 11.00 ч. в Заседателна зала, етаж II-ри на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна. ​ ​