Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Велислава Рангелова Георгиева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 31.05.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:Акушерство и гинекология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Акушерство и гинекология"
Кандидат:д-р Велислава Рангелова Георгиева
Тема на дисертационния труд:„Невропрофилактика с магнезиев сулфат при бременности с ретардация на плода вследствие на хипертензивни заболявания"
Научен ръководител: Проф. д-р Стоимен Георгиев Иванов, д.м.н. - специалност „Акушерство и гинекология" – МУ – София
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-216/ 02.05.2018  г.
ПредседателДоц. д-р Иван Атанасов Костов, д.м.н. – специалност „Акушерство и гинекология", МУ – ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Асен Иванов Николов, д.м.н. – специалност „Акушерство и гинекология", МУ – СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Стоимен Георгиев Иванов, д.м.н. - специалност „Акушерство и гинекология" – МУ – СофияСтановище
Външен членДоц. д-р Елиан Петров Рачев, д.м.н. – специалност „Акушерство и гинекология", САГБАЛ „Майчин дом" – СофияСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Стефан Иванов Иванов, д.м.н. – специалност „Акушерство и гинекология", МУ – ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Явор Димитров Корновски, д.м.н. – специалност „Акушерство и гинекология", МУ – Варна 
Външен членПроф. д-р Тодор Атанасов Чернев, д.м.н. - специалност „Акушерство и гинекология", САГБАЛ „Майчин дом" – София 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 15.06.2018 г. (петък) от 12:30 ч. в в Първа аудитория на МУ-Варна.  ​ ​