Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Мартин Константинов Бърнев, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 23.01.2018 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Специалност:„Ортопедия и травматология"
Структурно звено Факултет „Медицина"
Първично структурно звено Катедра „Ортопедия и травматология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 77/ 26.09.2017 г.  
Кандидат: д-р Мартин Константинов Бърнев, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-356/ 16.10.2017 г.
ПредседателДоц. д-р Димитър Иванов Райков, д.м.н. - специалност „Ортопедия и травматология", Медицински университет – Варна Становище
Външен членПроф. д-р Асен Тодоров Балтов, д.м. - специалност „Ортопедия и травматология", УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов"- София Рецензия
Външен членПроф. д-р Диян Енчев Милушев, д.м. - специалност „Ортопедия и травматология", УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов"- София Рецензия
Външен членПроф. д-р Димитър Енчев Камбуров, д.м.н. – специалност „Ортопедия и травматология", Медицински център „Света Екатерина"- Варна Становище
Външен член Проф. д-р Андрей Маринович Йотов, д.м.н.  – специалност „Ортопедия и травматология", Клиника по ортопедия и травматология към УМБАЛ „Софиямед"- София Становище
Външен членПроф. д-р Христо Димитров Георгиев, д.м.н. – специалност „Ортопедия и травматология", Медицински университет – София Становище
Вътрешен членДоц. д-р Руслан Асенов Попстефанов, д.м. - специалност „Ортопедия и травматология", Медицински университет - Варна Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Илия Тодоров Тодоров, д.м. – специалност „Физиотерапия", Медицински университет – Варна" 
Външен членДоц. д-р Йордан КондевАндонов, д.м. – специалност „Ортопедия и травматология", Клиника по ортопедия и травматология, УМБАЛ – Русе 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 23.02.2018 г. (петък) от 11.00 ч. в Заседателна зала на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна.. ​ ​