Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

Кандидатстване за държавен изпит за специалност

_________________________________________________________________________________________


В Отдел "СДО" на Медицински университет – Варна се приемат документи за допускане до държавен изпит за придобиване на специалност:

Срокове:

- От 1 до 28 февруари за майска сесия.

- От 1 до 30 септември за декемврийска сесия.

Документи за специализанти, зачислени по Наредба 34 / 2006г.

Документи за специализанти по Обща медицина, зачислени по Наредба 15/ 2008г.

Документи за специализанти, зачислени по Наредба 1/2015г. 


Важно:

Необходимите документи трябва да са поставени в папка, подредени в ред съгласно номерацията, като всеки отделен документ да е виден (в джоб) и самостоятелно захванати в папката.