Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

Програми за специализация

ВАЖНО!

Специализанти зачислени по наредба Обучение по учебна програма утвърдена по наредба
№ 34 / 2006 г.№ 34
№ 1 / 2015 г.№ 34  когато са започнали обучение преди утвърждаването на програмата по Наредба № 1.

Те довършват обучението си по програмата по която са започнали!

№ 1    когато са започнали обучение след утвърждаването на програмата по Наредба № 1.


Утвърдени програми за специализация по Наредба 1/2015г. на МЗ​

Утвърдени програми за специализация по Наредба 34/2006г. на МЗ​​

Програма по "Обща Медицина" по Наредба 15/2008г.