Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

Утвърдени програми за специализация по Наредба 1/2015г. на МЗ

Акушерство и гинекология (валидна от 13.10.2015г.)
Медицинска радиологична физика (валидна от 03.07.2015г. до 21.08.2022г)Нервни болести (валидна от 18.11.2022г.)

Нервни болести (валидна от 15.09.2016г. до 17.11.2022г.)


Обща дентална медицина (валидна от 03.12.2018г.)

Обща и клинична патология (валидна от 04.07.2018г.)Радиобиология (валидна от 03.07.2015г. до 04.03.2021г.)