Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Център за симулационна техника

​Центърът за симулационна техника е основан с решение на Академичен съвет по протокол №46/ 08.05.2019 г.

Помещава се в сграда Ректорат на Медицински университет - Варна и е на пряко подчинение на Ректора.


Директор

Росен Николов Василев

Зам. Директор

Ас.инж. Живко Борисов Близнаков, доктор


Инженер, поддръжка на симулационна техника

Инж. Христо Симеонов Симеонов

Организатор, учебна дейност и развойна дейност

Янита Добромирова Черногорова