Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Медицински колеж

Медицински колеж - Варна, като част от структурата на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, е с най-дълга история и традиции. Създаден през 1942г. като Училище за милосърдни сестри, от 1944 до 1997, учебното заведение претърпява редица трансформации, а именно: Институт за медицински сестри, Училище за акушерки, Обединено медицинско училище, Полувисш медицински институт. От 1997г. Медицински колеж e основно звено в структурата на Медицински университет – Варна.

Тук се осъществява подготовка  в степен „професионален бакалавър“ по специалностите: „Помощник-фармацевт“, „Медицински лаборант“, „Рентгенов лаборант“, „Зъботехник“, „Инспектор по обществено здраве“, „Рехабилитатор“, „Медицински козметик“ и „Медицински оптик“.

Медицински колеж - Варна предоставя отлични условия за провеждане на учебна и изследователска дейност, отговаряща на съвременните изисквания за качество на обучение. Това го прави предпочитано учебно заведение, доказателство за което е конкурентната надпревара по време на кандидат-студентските изпити, а именно 8-10 кандидата за едно място по всяка от специалностите в МК-Варна.


За седем десетилетия Колежът дава образование на повече от 17 000 здравни специалисти, които се реализират успешно в страната и чужбина.

Информация за студенти


Директор на Медицински колеж - Варна

гр. Варна 9002,
ул. “Марин Дринов” № 55
Тел.: 052/ 677 050
Е-mail:antoaneta.tsvetkova@mu-varna.bg
 

                                                       

Заместник-директор колеж, „Учебна дейност"

Адрес: Варна бул. "Цар Освободител" 84
Медицински колеж
тел: 052/ 677 050​​​​​


                                              

Заместник-директор колеж, „Кариерно развитие, качество и акредитация"

Адрес: Варна бул. "Цар Освободител" 84
Медицински колеж
тел: 052/ 677 050

​​