Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Одити

Одит – audit

Системен, независим и документиран процес за получаване на доказателства от одита и обективното им оценяване, за да се определи степента, до която са изпълнени критериите на одита.

Програма на одита – audit program

Съвкупност от един или повече одита, планирани за точно определен период и насочени за постигане на точно определени цели.