Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика