Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Органи на управление

1. Ръководител катедра – Доц. д-р Наталия Василевна Уше​ва, д.м.​​

2. Катедрен съвет – включва целия академичен състав на катедрата

3. Ръководител на учебен сектор (УС) по етика и право – Проф. Мария Атанасова Вълканова, д.п.

4. Отговорник по качество – Гл. ас. Мартин Огнянов Мирчев, доктор​ - административен асистент УС

5. Административен асистент –   Ас. Петя Стоилова Бончева 

6. Организатор на учебната дейност – г-жа Йонка Иванова