Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

ДОБРЕ ДОШЛИ

В СИСТЕМАТА ЗА ОНЛАЙН ПРИЕМ

НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ

НА МУ-ВАРНА!


За да се регистрирате успешно, следвайте инструкциите!


Какви са стъпките при подаване на документите?

Документи за участие в предварителните изпити за учебната 2022/2023 година ще се подават единствено онлайн.

      ВАЖНО!!! МУ-Варна не работи с представители и бюра за прием на кандидатстудентски документи, както във Варна, така и в останалите градове в страната.

      За да направите своята регистрация, използвайте най-новата версия на Вашия интернет браузър. Не използвайте браузъра Internet Explorer.

ВАЖНО!!! От 30.03.2022 г. е констатиран проблем в доставянето на и-мейли в mail.bg, свързани с регистрацията Ви. Моля да предприемете регистрация с друга Ваша поща. Отправили сме запитване към доставчика на пощенска услуга mail.bg и очакваме да отстранят проблема.

Системата за онлайн прием ще бъде отворена за регистрация в периода от 28.03.2022 г. до полунощ на 06.04.2022 г.

ПРЕДИ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ В СИСТЕМАТА, разпечатайте заявление за участие в изпитите и декларация за предоставяне и обработване на лични данни, които можете да изтеглите от тук. Попълнете ги собственоръчно и ги подпишете. Сканирайте/снимайте заявлението и декларацията и ги пригответе за прикачване в системата. В случай, че за Вашето кандидатстване са необходими и други документи, сканирайте/снимайте и тях и ги пригответе за прикачване в системата, като например: документ за промяна на имената, решение от ТЕЛК, акт за раждане, смъртен акт, удостоверение за наследници и др. Вижте подробна информация за документите тук.

За да подадете успешно документи за участие в предварителните изпити по биология и химия е необходимо да заплатите дължимите такси. Това може да направите чрез:

- онлайн превод с ePAY.bg извършва се директно чрез системата за онлайн прием;

- системата на Easy Pay – чрез системата за онлайн прием се генерира уникален цифров код за плащане на място в офис на Easy pay;

- банков превод по сметката на МУ-Варна.

ТАКСИ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ

70 лв за един изпит и по 50 лв за всеки следващ изпит

(Пример: ако кандидатът има желание да се яви на един предварителен изпит заплаща сумата от 70 лв, на два предварителни изпита – 120 лв, на три предварителни изпита – 170 лв).

От такса за участие в кандидатстудентски изпит и/или такса за кандидатстване в специалности без приемен изпит се освобождават кръглите сираци, лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалидите и военнопострадалите, както и лицата, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция. Кандидатите, отговарящи на тези условия, прикачват в регистрационната форма и документи, удостоверяващи тези обстоятелства. Полусираците, които не са навършили 25-годишна възраст към датата на подаване на документите, заплащат 50% от таксите и прикачват в регистрационната форма сканирани оригинали на акт за раждане и смъртен акт или удостоверение за наследници.

              Внесени такси за участие в изпит не се възстановяват.

РЕГИСТРАЦИЯ – от линкът за вход в системата за онлайн прием, който ще намерите в края на страницата, изберете една от двете опции: Регистрация за българи" или Регистрация за чужденци".

Регистрацията се осъществява посредством форма, в която трябва да въведете валиден и-мейл (на който ще получавате различни съобщения във връзка с подадените документи), избрана от Вас парола, потвърждение на избраната парола, Вашето ЕГН и да попълните „CAPTCHA код за сигурност" (цифрите от картинката). Ако не притежавате ЕГН, натиснете бутона „Регистрация за чужденци".

След натискане на бутона „Регистрация", на посочената от Вас електронна поща, ще получите и-мейл от адрес: kskinfo@mu-varna.bg със заглавие „Нова регистрация в МУ-Варна" (не забравяйте, освен в папката „Входяща поща", да проверите и в папката „Спам"). В текста на писмото ще видите линк за активиране на Вашата регистрация, който трябва да натиснете. Линкът е валиден в рамките на 24 часа от получаването му и ще Ви отведе към началния екран за вход в системата за онлайн прием.

       ВАЖНО!!! Не отговаряйте на получените писма от посочения по-горе и-мейл (kskinfo@mu-varna.bg). Изпратените до Вас писма са автоматични, а Вашите отговори няма да бъдат доставени. При възникнали въпроси и запитвания се свържете с нас на посочените контакти (вижте информацията в края на страницата).

ВХОД В СИСТЕМАТА ЗА ОНЛАЙН ПРИЕМ (за кандидат-студентите, които вече са направили своята регистрация) – въведете Вашите и-мейл и парола, попълнете „CAPTCHA код за сигурност" (цифрите от картинката) и натиснете бутона „Вход" (линк за вход в системата за онлайн прием ще намерите в края на страницата):  

В случай на забравена парола, можете да отправите заявка за нова парола натискайки бутона „Забравена парола", намиращ се на входа на системата за онлайн прием, след което ще получите и-мейл с указания за нейната промяна.

След успешно влизане в системата, на екрана на Вашето устройство ще видите регистрационната форма за участие в предварителните изпити, в която трябва да попълните всички полета. Въведете Вашите имена единствено на кирилица и не поставяйте излишни интервали в началото и края на имената Ви. В случай, че по документ за самоличност имате две собствени имена или две фамилни имена трябва да ги изпишете по следния начин: „Анна-Мария"; „Иванова-Тодорова". Ако по документ за самоличност нямате презиме, оставете полето „Презиме" празно. Важно е да попълните актуални телефонен номер и алтернативен телефонен номер (на Ваш роднина или близък), както и да посочите Вашето гражданство. Отговорността за невярно попълнени данни носите единствено и само Вие.

В раздел „Ще се явя на изпита по:" отбележете на кой/кои предварителен/предварителни изпит/изпити желаете да се явите. Кандидат-студентите за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" отбелязват задължително в кой град избират да се явят на предварителен изпит по биология - тест (Варна, Сливен, Шумен или Велико Търново).

ВАЖНО!!! Оценките от предварителните изпити по биология и химия, които ще се проведат на 09.04.2022 г. важат само за кандидатстващите за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и направление „Военен лекар". Оценката от предварителния изпит по биология - тест, който ще се проведе на 16.04.2022 г. важи само за кандидатстващите за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка".

В раздел „Особен случай" отбележете в чек бокса, ако отговаряте на някой от изброените случаи и приложете по-надолу в раздел „Сканирани документи" съответните документи, доказващи особения случай. Вижте информация за документите тук.

В раздел „Сканирани документи" прикачeте заявление за участие в изпитите и декларация за предоставяне и обработване на лични данни, натискайки бутона „Добави документ".


Не се изисква прикачването на сканиран/сниман документ за самоличност (лична карта). Ваше задължение е да проверите неговата валидност.

      ВАЖНО!!! Единствено кандидатите, които нямат българско гражданство, но имат право да кандидатстват по реда на Правилника за прием на студенти (българоезично обучение) за учебната 2022/2023 година (вижте повече информация тук) прикачват сканиран/сниман оригинал на документ за самоличност.

 При подаването на документи за предварителните изпити не се изисква прикачването на диплома за средно образование или служебна бележка с оценките от средното училище, в което учи кандидат-студентът.

Ако сте избрали плащане на таксите по банков път и сте посетили банков клон (или офис на Easy pay без да сте генерирали уникален цифров код), прикачете в системата документa, който сте получили. Ако сте избрали да заплатите таксите чрез онлайн банкиране, направете скрийншот (моментна снимка на екрана на Вашето устройство) на извършения превод и го прикачате в системата.

        Банкова сметка на МУ-Варна:
        Банка ДСК ЕАД, Клон Варна,
        BIC: STSABGSF
        IBAN: BG24STSA93003100040700

Основание за плащане: Такса за изпит по ...... (напр.: биология и/или химия).

Задължително условие е таксите да бъдат преведени от името на кандидат-студента и/или в платежното нареждане да фигурират трите му имена и ЕГН.

Потвърждението и окончателния запис на данните (подадени от Вас) в системата се извършва посредством бутона Запис". Натиснете бутона „Изход" за да излезете от системата. Не натискайте бутона „Плащане на такси", тъй като вече сте превели необходимите такси.

Ако сте избрали плащане на таксите чрез онлайн превод с ePay.bg или системата на Easy pay – след попълването на Вашите данни и прикачването на необходимите документи (заявление за участие в изпитите и декларация за предоставяне и обработване на лични данни) натиснете бутона „Запис". На екрана на Вашето устройство ще видите нов бутон „Плащане на такси".

След натискането му изберете вида на плащането – онлайн превод чрез ePay.bg или генериране на уникален цифров код за плащане на място в офис на Easy pay. Следвайте инструкциите и извършете плащането. Вашите документи за участие в предварителните изпити ще бъдат одобрени след получаване на сумата по банковата сметка на МУ-Варна (сумите се получават в рамките на няколко минути). При използването на тези две опции за заплащане на такси не е необходимо прикачването на документ за направения превод. Информацията за плащането се потвърждава автоматично и се визуализира в профила на кандидат-студента.

ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ПОЛУЧАВАНЕ НА ВХОДЯЩ НОМЕР И ГЕНЕРИРАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ

Екипът на Комисията по прием и обработка на кандидатстудентски документи към МУ-Варна ще провери и одобри подадените от Вас документи (в часовия интервал между 08:30 и 17:00 ч. в работните дни).

Резултатът от Вашата регистрация ще разберете при повторно влизане в системата за онлайн прием, както и като съобщение на Вашия и-мейл адрес. Ако статусът Ви е „Документите Ви са одобрени", очаквайте в системата за онлайн прием активирането на нов бутон „Изпитни зали" (един ден преди датата на всеки един от изпитите).

В деня преди всеки един от изпитите, при натискане на бутона „Изпитни зали", ще видите в коя сграда и в коя зала трябва да се явите на изпита. От бутона „Печат на документ за явяване на изпит" ще можете да свалите на Вашето устройство или директно да разпечатате документa, който трябва да носите в деня на изпита/изпитите, заедно с валиден документ за самоличност, химикали със син цвят на мастилото и два прозрачни найлонови плика (малък и голям) за лични вещи.


В случай, че получите и-мейл, че Вашият статус е „Документите Ви са отхвърлени", ще видите и текст с причината за отхвърлянето. От този момент нататък Вие ще имате право да редактирате Вашия профил и подадените от Вас данни и документи, което трябва да направите преди изтичане на срока за прием на документи. Направете необходимите корекции, натиснете бутона „Запис" и излезте от профила си. Екипът на Комисията отново ще провери и ще одобри подадените от Вас документи, в случай, че те са коректно подадени, а Вие ще получите и-мейл с нов статус „Документите Ви са одобрени".

Кандидат-студентите трябва да заемат местата си в съответната изпитна зала в часовия интервал между 8.00 и 8.30 ч.

След публикуване на оценките от изпитите, всеки кандидат-студент при влизане в профила си ще може да провери индивидуално своя резултат.

Ако имате въпроси, свържете се с нас на адрес: ksk@mu-varna.bg или на телефони 052/ 677 060 и 052/ 677 059 (телефоните са активни само по време на Кандидатстудентската кампания в часовия интервал от 08:30 до 17:00 часа в работните дни).

МУ-Варна пожелава успех на всички
кандидат-студенти!


Вход в системата за онлайн прием