Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

ДОБРЕ ДОШЛИ

В СИСТЕМАТА ЗА ОНЛАЙН ПРИЕМ

НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ

НА МУ-ВАРНА!


За да се регистрирате успешно за кандидатстване за магистърска програма в МУ-Варна, следвайте инструкциите дадени по-долу! Условията за кандидатстване за всяка една специалност можете да видите тук.

Какви са стъпките при подаване на документите?

 Документи за кандидатстване в МУ-Варна за учебната 2022/2023 година се подават единствено онлайн.

ВАЖНО!!! МУ-Варна не работи с представители и бюра за прием на кандидатстудентски документи, както във Варна, така и в останалите градове в страната.

За да направите своята регистрация, използвайте най-новата версия на Вашия интернет браузър. Не използвайте браузъра Internet Explorer.


ВАЖНО!!! От страна на МУ-Варна е констатиран проблем в доставянето на и-мейли в mail.bg, свързани с регистрацията Ви. Моля да предприемете регистрация с друга Ваша поща. Отправили сме запитване към доставчика на пощенска услуга mail.bg и очакваме да отстранят проблема.

 

 За да подадете успешно документи за кандидатстване в МУ-Варна е необходимо да заплатите дължимите такси. Това може да направите, следвайки инструкциите за плащане, дадени по-долу на тази страница, чрез:

 

онлайн превод с ePAY.bg извършва се директно чрез системата за онлайн прием;

системата на Easy Pay – чрез системата за онлайн прием се генерира уникален цифров код за плащане на място в офис на Easy pay;

превод по БАНКОВАТА сметка на МУ-Варна.


 За повече информация относно размера на таксите и категориите кандидат-студенти, които са освободени от тяхното заплащане вижте тук. Внесени такси за участие в изпит и такса за кандидатстване в специалности без приемен изпит не се възстановяват. 

ПРЕДИ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ В СИСТЕМАТА, сканирайте/снимайте дипломата си за висше образование – всички страници (кандидат-студентите, завършили висшето си образование през учебната 2021/2022 г., могат да представят уверение или академична справка от съответния ВУЗ) и я пригответе за прикачване в системата заедно с другите документи.

         Лицата, които не са завършили висше образование в Република България, подават заявление и комплект документи в МУ-Варна за извършване на процедура по признаването му. Заявления за признаване на висше образование по специалности, които не са акредитирани в МУ-Варна, се пренасочват за разглеждане от Националния център за информация и документация.

 Не се изисква прикачването на сканирана/снимана лична карта. Ваше задължение е да проверите нейната валидност.

ВАЖНО!!! Единствено кандидатите, които нямат българско гражданство, но имат право да кандидатстват по реда на Правилника за прием на студенти (българоезично обучение) за учебната 2022/2023 година (вижте повече информация тук)прикачват сканиран/сниман оригинал на документ за самоличност.

 Не се изисква разпечатването и попълването на комплект с документи за кандидатстване. Достатъчно е попълването на регистрационната форма в системата за онлайн прием.

 В случай, че за Вашето кандидатстване са необходими и други документи, сканирайте/снимайте и тях и ги пригответе за прикачване в системата, като например: документ за идентичност на имената, решение от ТЕЛК, удостоверение за раждане, смъртен акт, удостоверение на наследници и др. Вижте информация за документите тук.

 РЕГИСТРАЦИЯ – тя се осъществява посредством форма, от която трябва да изберете една от опциите: „Регистрация за българи“ или „Регистрация за чужденци“ (линк за вход в системата за онлайн прием ще намерите в края на страницата): 


 

 

Ако притежавате ЕГН: изберете „Регистрация за българи“, въведете валиден и-мейл (на който ще получавате различни съобщения във връзка с подадените документи), избрана от Вас парола, потвърждение на избраната парола, Вашето ЕГН и да попълните „CAPTCHA код за сигурност” (цифрите от картинката):

                

 

Ако не притежавате ЕГН, но имате право да кандидатствате по реда на Правилника за прием на студенти (българоезично обучение) за учебната 2022/2023 година (вижте повече информация тук), натиснете бутона „Регистрация за чужденци“.

 След натискане на бутона „Регистрация“, на посочената от Вас електронна поща, ще получите и-мейл от адрес: kskinfo@mu-varna.bg със заглавие „Нова регистрация в МУ-Варна“ (не забравяйте, освен в папката „Входяща поща“, да проверите и в папката „Спам“). В текста на писмото ще видите линк за активиране на Вашата регистрация, който трябва да натиснете. Линкът е валиден в рамките на 24 часа от получаването му и ще Ви отведе към началния екран за вход в системата за онлайн прием.

ВАЖНО!!! Не отговаряйте на получените писма от посочения по-горе и-мейл (kskinfo@mu-varna.bg). Изпратените до Вас писма са автоматични, а Вашите отговори няма да бъдат доставени. При възникнали въпроси и запитвания се свържете с нас на посочените контакти (вижте информацията в края на страницата).

 ВХОД В СИСТЕМАТА за онлайн прием (за кандидат-студентите, които вече са направили своята регистрация) – въведете Вашите и-мейл и парола, попълнете „CAPTCHA код за сигурност” (цифрите от картинката) и натиснете бутона „Вход“ (линк за вход в системата за онлайн прием ще намерите в края на страницата): 

 

 В случай на забравена парола, можете да отправите заявка за нова парола натискайки бутона „Забравена парола“, намиращ се на входа на системата за онлайн прием, след което ще получите и-мейл с указания за нейната промяна.

 След влизане в системата за онлайн прием:

 

Попълнете полетата с Вашите имена ЕДИНСТВЕНО НА КИРИЛИЦА и не поставяйте излишни интервали в началото и края на имената Ви. В случай, че по документ за самоличност имате две собствени имена или две фамилни имена трябва да ги изпишете по следния начин: „Анна-Мария“; „Иванова-Тодорова“. Ако по документ за самоличност нямате презиме, оставете полето „Презиме“ празно. Важно е да попълните актуални телефонен номер, алтернативен телефонен номер (на Ваш роднина или близък), постоянен адрес и пощенски код на населеното място (по лична карта) и отбележете гражданството, което притежавате. Отговорността за невярно попълнени данни носите единствено и само Вие.

 ВАЖНО!!! Данните за всички кандидат-студенти са синхронизирани с регистъра на издадените дипломи за средно и висше образование на Министерство на образованието и науката.

Попълнете оценките от дипломата Ви за висше образование, които са балообразуващи за групите специалности, за които искате да кандидатствате:

Групи специалности и балообразуващи оценки от дипломата: 


ГРУПА 11 – „Здравен менидж­мънт и медико-социални грижи", „Фармацевтичен мениджмънт и грижи", „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа", „Опазване и контрол на общественото здраве", „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи", „Козметология" и „Трансфер на технологии и иновации във фармацията", ОКС „магистър": оценките от дипломата за висше образование: 1. среден успех от обучението, 2. среден успех от държавните изпити (защита на дипломна работа).


            Не попълвайте останалите колони с оценки, които не са балообразуващи за избраните от Вас специалности!

                       Вижте повече за специалностите в МУ-Варна – тук.

Отговорността за невярно попълнени данни носите ЕДИНСТВЕНО И САМО ВИЕ. 

Нанесете желанията си само в колоните на тези групи и специалности, за които имате право кандидатствате.

Ако при избора на специалност и реда на желанията Ви сте допуснали грешка, имате възможност да коригирате съдържанието на всяко едно поле. Това може да направите чрез бутона „Изчисти”.

Обмислете добре желанията си – от реда им зависи класирането Ви! След одобряване на Вашата регистрация не можете да правите промени върху тях. 

 

 В раздел „Особен случай“ отбележете в чек бокса, ако отговаряте на някой от изброените случаи и приложете по-надолу в раздел „Сканирани документи“ съответните документи, доказващи особения случай. Вижте информация за документите тук.

 

 В раздел „Сканирани документи” попълнете коректно Серия и № на дипломата Ви за висше образование и прикачeте всички необходими за Вашето кандидатстване документи (вижте документите тук), натискайки бутона „Добави документ“. Ако Вашата диплома все още не е издадена към момента на подаването на документите за кандидатстване  е необходимо да попълните следните данни: в полето „Серия“ попълнете изходящия номер, а в полето „Номер“ попълнете датата на уверението/академичната справка.


 Ако сте избрали плащане на таксите по банков път и сте посетили банков клон (или офис на Easy pay без да сте генерирали уникален цифров код), прикачете в системата документa, който сте получили. Ако сте избрали да заплатите таксите чрез онлайн банкиране, направете скрийншот (моментна снимка на екрана на Вашето устройство) на извършения превод и го прикачате в системата.

  Банкова сметка на МУ-Варна:

         Банка ДСК ЕАД, Клон Варна,

         BIC: STSABGSF

         IBAN: BG24STSA93003100040700

Основание за плащане: Такса за кандидатстване в специалности без приемен изпит.   

Задължително условие е таксите да бъдат преведени от името на кандидат-студента и/или в платежното нареждане да фигурират трите му имена и ЕГН.

В раздел „Декларации” отбележете, че сте запознати и приемате условията в тях. Потвърждението и окончателния запис на данните (подадени от Вас) в системата се извършва посредством бутона „Запис“. Натиснете бутона „Изход“ за да излезете от системата.

Не натискайте бутона „Плащане на такси“, тъй като вече сте превели необходимите такси.

 Ако сте избрали плащане на такси чрез онлайн превод с ePay.bg или системата на Easy pay– след попълването на Вашите данни и прикачването на необходимите документи (диплома за висше образование и др.) натиснете бутона „Запис“, като преди това в раздел „Декларации” отбележете, че сте запознати и приемате условията в тях. На екрана на Вашето устройство ще видите нов бутон „Плащане на такси“:


     След натискането му изберете вида на плащането – онлайн превод чрез ePay.bg или генериране на уникален цифров код за плащане на място в офис на Easy pay (плащане на каса). Следвайте инструкциите и извършете плащането. Вашите документи за кандидатстване ще бъдат одобрени след получаване на сумата по банковата сметка на МУ-Варна (сумите се получават в рамките на няколко минути). При използването на тези две опции за заплащане на такси не е необходимо прикачването на документ за направения превод. Информацията за плащането се потвърждава автоматично и се визуализира в профила на кандидат-студента.

ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Екипът на Комисията по прием и обработка на кандидатстудентски документи към МУ-Варна ще провери и одобри подадените от Вас документи (в часовия интервал между 08:30 и 17:00 ч. в работните дни).

 

Резултатът от Вашата регистрация ще разберете при повторно влизане в системата за онлайн прием, както и като съобщение на Вашия и-мейл адрес. Ако статусът Ви е „Документите Ви са одобрени“, разпечатайте състезателния си картон (от бутона „Печат на картона“). Подпишете го, сканирайте го или го снимайте и го изпратете на e-mail: ksk@mu-varna.bg в посочените срокове за кандидатстване. В противен случай не участвате в класирането, поради неизпълнение на условията за кандидатстване. След получаването на документа ще получите потвърдителен и-мейл (свържете се с нас в случай, че не получите такъв). С това приключва Вашата успешна онлайн регистрация. 

 

В случай, че получите и-мейл, че Вашият статус е „Документите Ви са отхвърлени“, ще видите и текст с причината за отхвърлянето. От този момент нататък Вие ще имате право да редактирате Вашия профил и подадените от Вас данни и документи, което трябва да направите преди изтичане на срока за прием на документи. Направете необходимите корекции, натиснете бутона „Запис“ и излезте от профила си. Екипът на Комисията отново ще провери и ще одобри подадените от Вас документи, в случай, че те са коректно подадени, а Вие ще получите и-мейл с нов статус „Документите Ви са одобрени“.

.... и не забравяйте – крайните срокове за подаване на документи.

 При влизане в системата за онлайн прием всеки кандидат-студент може да провери класирането за желаните от него специалности. Сроковете и документите за записване на новоприетите студенти ще намерите в секция „Прием" в сайта на МУ-Варна.

Ако имате въпроси, свържете се с нас на адрес: ksk@mu-varna.bg или на телефони 052/ 677 060 и 052/ 677 059 (телефоните са активни само по време на Кандидатстудентската кампания в часовия интервал от 08:30 до 17:00 часа в работните дни).

МУ-Варна пожелава успех на всички
кандидат-студенти!


Вход в системата за онлайн прием