Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием


ДОБРЕ ДОШЛИ
В СИСТЕМАТА ЗА ОНЛАЙН ПРИЕМ
НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ
НА МУ-ВАРНА!

За да се регистрирате успешно за кандидатстване за магистърска програма в МУ-Варна, следвайте инструкциите дадени по-долу! Условията за кандидатстване за всяка една специалност можете да видите тук.

Какви са стъпките при подаване на документите?

 Документи за кандидатстване в МУ-Варна за учебната 2021/2022 година ще се подават единствено онлайн.

За да направите своята регистрация, използвайте най-новата версия на Вашия интернет браузър. Не използвайте браузъра Internet Explorer.

За да подадете успешно документи за кандидатстване в МУ-Варна е необходимо да заплатите дължимите такси. Това може да направите чрез:

- ОНЛАЙН ПРЕВОД С ePAY.bg извършва се директно чрез системата за онлайн прием;

- СИСТЕМАТА НА Easy Pay – чрез системата за онлайн прием се генерира уникален цифров код за плащане на място в офис на Easy pay;

- БАНКОВ ПРЕВОД по сметката на МУ-Варна.

Ако не сте сигурни и искате да проверите размера на таксите, които дължите, можете да маркирате желаните от Вас специалности, и техните такси ще бъдат изчислени автоматично. За повече информация относно размера на таксите и категориите кандидат-студенти, които са освободени от тях вижте тук. Внесени такси за кандидатстване в специалности без приемен изпит не се възстановяват.ПРЕДИ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ В СИСТЕМАТА, сканирайте/снимайте дипломата си за висше образование – всички страници (кандидат-студентите, завършили висшето си образование през учебната 2020/2021 г., могат да представят уверение или академична справка от съответния ВУЗ) и я пригответе за прикачване в системата заедно с другите документи. 


Не се изисква прикачването на сканирана/снимана лична карта. Ваше задължение е да проверите нейната валидност.

  ВАЖНО!!! Единствено кандидатите, които нямат българско гражданство, но имат право да кандидатстват по реда на Правилника за прием на студенти (българоезично обучение) за учебната 2021/2022 година (вижте повече информация тук) прикачват сканиран/сниман оригинал на документ за самоличност.

Не се изисква разпечатването и попълването на комплект с документи за кандидатстване. Достатъчно е попълването на регистрационната форма в системата за онлайн прием.

ВАЖНО!!! МУ-Варна не работи с представители и бюра за прием на кандидатстудентски документи, както във Варна, така и в останалите градове в страната.

В случай, че за Вашето кандидатстване са необходими и други документи, сканирайте/снимайте и тях и ги пригответе за прикачване в системата, като например: диплома за висше образование, документ за промяна на имената, решение от ТЕЛК, акт за раждане, смъртен акт, удостоверение на наследници и др. Вижте информация за документите тук.

РЕГИСТРАЦИЯ – тя се осъществява посредством форма, в която трябва да въведете валиден и-мейл (на който ще получавате различни съобщения във връзка с подадените документи), избрана от Вас парола, потвърждение на избраната парола, Вашето ЕГН и да попълните „CAPTCHA код за сигурност" (цифрите от картинката). Ако не притежавате ЕГН, но имате право да кандидатствате по реда на Правилника за прием на студенти (българоезично обучение) за учебната 2021/2022 година (вижте повече информация тук), натиснете бутона „Регистрация за чужденци".


 След натискане на зеления бутон „Регистрация", на посочената от Вас електронна поща, ще получите и-мейл от адрес: kskinfo@mu-varna.bg със заглавие „Нова регистрация в МУ-Варна" (не забравяйте, освен в папката „Входяща поща", да проверите и в папката „Спам"). В текста на писмото ще видите линк за активиране на Вашата регистрация, който трябва да натиснете. Линкът е валиден в рамките на 24 часа от получаването му и ще Ви отведе към началния екран за вход в системата за онлайн прием.

ВАЖНО!!! Не отговаряйте на получените писма от посочения по-горе и-мейл!

Изпратените писма до Вас са автоматични, а Вашите отговори няма да бъдат доставени. При възникнали въпроси и запитвания се свържете с нас на посочените контакти (вижте информацията в края на страницата).

ВХОД В СИСТЕМАТА ЗА ОНЛАЙН ПРИЕМ (за всички кандидат-студенти, които са се регистрирали успешно) – въведете Вашите и-мейл и парола, попълнете „CAPTCHA код за сигурност" (цифрите от картинката) и натиснете бутона „Вход" (линк за вход в системата за онлайн прием ще намерите най-долу на настоящата страница): 


 След влизане в системата за онлайн прием, попълнете полетата с Вашите имена ЕДИНСТВЕНО НА КИРИЛИЦА и не поставяйте излишни интервали в началото и края на имената Ви. В случай, че по документ за самоличност имате две собствени имена или две фамилни имена трябва да ги изпишете по следния начин: „Анна-Мария"; „Иванова-Тодорова". Ако по документ за самоличност нямате презиме, оставете полето „Презиме" празно. Важно е да попълните актуални телефонен номер, алтернативен телефонен номер (на Ваш роднина или близък) и изпишете отново Вашия и-мейл. Нанесете останалите необходими данни, като постоянен адрес (по лична карта) и пощенски код и отбележете гражданството, което притежавате. Отговорността за невярно попълнени данни носите единствено и само Вие.

ВАЖНО!!! Данните за всички кандидат-студенти са синхронизирани с регистъра на издадените дипломи за средно и висше образование на Министерство на образованието и науката.

Попълнете оценките от дипломата Ви за висше образование, които са балообразуващи за групите специалности, за които искате да кандидатствате:


                      ГРУПИ СПЕЦИАЛНОСТИ И БАЛООБРАЗУВАЩИ ОЦЕНКИ ОТ ДИПЛОМАТА:

ГРУПА 11A„Козметология" и „Трансфер на технологии и иновации във фармацията", ОКС „магистър": оценките от дипломата за висше образование: 1. среден успех от обучението, 2. среден успех от държавните изпити (защита на дипломна работа).


  Не попълвайте останалите колони с оценки, които не са балообразуващи за избраните от Вас специалности!

  Вижте повече за специалностите в МУ-Варна – тук.

Отговорността за невярно попълнени данни носите ЕДИНСТВЕНО И САМО ВИЕ.


Нанесете желанията си само в колоните на тези групи и специалности, за които имате право кандидатствате.

 Ако при избора на специалност и реда на желанията Ви сте допуснали грешка, имате възможност да коригирате съдържанието на всяко едно поле. Това може да направите чрез бутона Изчисти".

                  Обмислете добре желанията си – от реда им зависи класирането Ви! След одобряване на Вашата регистрация не можете да правите промени върху тях.

В раздел „Особен случай" отбележете в чек бокса, ако отговаряте на някой от изброените случаи и приложете по-надолу в раздел „Сканирани документи" съответните документи, доказващи особения случай.


В раздел „Сканирани документи" попълнете коректно Серия и № на дипломата Ви за висше образование и прикачeте всички необходими за Вашето кандидатстване документи (вижте документите тук), натискайки бутона „Добави документ". Ако Вашата диплома все още не е издадена към момента на подаването на документите за кандидатстване е необходимо да попълните следните данни: в полето „Серия" попълнете изходящия номер, а в полето „Номер" попълнете датата нана уверението/академичната справка.


В раздел „Декларации" отбележете, че сте запознати и приемате условията в тях.

Потвърждението и окончателния запис на данните (подадени от Вас) в системата се извършва посредством бутона „Запис".

След записа на данните (които сте попълнили), ще видите надпис, уведомяващ Ви дали записът е успешен. Натиснете „Изход", за да излезете от системата.

Ако сте избрали плащане на таксите по банков път и сте посетили банков клон (или офис на Easy pay без да сте генерирали уникален цифров код), прикачете в системата документa, който сте получили. Ако сте избрали да заплатите таксите чрез онлайн банкиране, направете скрийншот (моментна снимка на екрана на Вашето устройство) на извършения превод и го прикачате в системата.

         Банкова сметка на МУ-Варна:

         Банка ДСК ЕАД, Клон Варна,

         BIC: STSABGSF

         IBAN: BG24STSA93003100040700

Основание за плащане: Такса за кандидатстване в специалности без приемен изпит.   

Задължително условие е таксите да бъдат преведени от името на кандидат-студента и/или в платежното нареждане да фигурират трите му имена и ЕГН.

Потвърждението и окончателния запис на данните (подадени от Вас) в системата се извършва посредством бутона Запис". Натиснете бутона „Изход" за да излезете от системата.

Ако сте избрали плащане на такси чрез онлайн превод с ePay.bg или системата на Easy pay – след попълването на Вашите данни и прикачването на необходимите документи (диплома за висше образование и др.) натиснете бутона „Запис". На екрана на Вашето устройство ще видите нов бутон „Плащане на такси":

След натискането му изберете вида на плащането – онлайн превод чрез ePay.bg или генериране на уникален цифров код за плащане на място в офис на Easy pay. Следвайте инструкциите и извършете плащането. Вашите документи за кандидатстване ще бъдат одобрени след получаване на сумата по банковата сметка на МУ-Варна (сумите се получават в рамките на няколко минути). При използването на тези две опции за заплащане на такси не е необходимо прикачването на документ за направения превод. Информацията за плащането се потвърждава автоматично и се визуализира в профила на кандидат-студента. 

ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

  Екипът на Комисията по прием и обработка на кандидатстудентски документи към МУ-Варна ще провери и одобри подадените от Вас документи (в часовия интервал между 08:30 и 17:00 ч. в работните дни).

Резултатът от Вашата регистрация ще разберете при повторно влизане в системата за онлайн прием, както и като съобщение на Вашия и-мейл адрес. Ако статусът Ви е „Документите Ви са одобрени", разпечатайте състезателния си картон (от бутона „Печат на картона"). Подпишете го, сканирайте го или го снимайте и го изпратете на e-mail: ksk@mu-varna.bg в посочените срокове за кандидатстване. В противен случай не участвате в класирането поради неизпълнение на условията за кандидатстване. След получаването на документа ще получите потвърдителен и-мейл (свържете се с нас в случай, че не получите такъв). С това приключва Вашата успешна онлайн регистрация.

В случай, че получите и-мейл, че Вашият статус е „Документите Ви са отхвърлени", ще видите и текст с причината за отхвърлянето. От този момент нататък Вие ще имате право да редактирате Вашия профил и подадените от Вас данни и документи, което трябва да направите преди изтичане на срока за прием на документи. Направете необходимите корекции, натиснете бутона „Запис" и излезте от профила си. Екипът на Комисията отново ще провери и ще одобри подадените от Вас документи, в случай, че те са коректно подадени, а Вие ще получите и-мейл с нов статус „Документите Ви са одобрени".

.... и не забравяйте – крайните срокове за подаване на документи.

При влизане в системата за онлайн прием всеки кандидат-студент може да провери класирането за желаните от него специалности. Сроковете и документите за записване на новоприетите студенти ще намерите в секция „Прием“ в сайта на МУ-Варна.

 

В случай на забравена парола, можете да отправите заявка за нова парола натискайки бутона „Забравена парола“, намиращ се на входа на системата за онлайн прием, след което ще получите и-мейл с указания за нейната промяна.

Ако имате въпроси, свържете се с нас на адрес: ksk@mu-varna.bg или на телефони 052/ 677 060 и 052/ 677 059 (телефоните са активни само по време на Кандидатстудентската кампания в часовия интервал от 08:30 до 17:00 часа в работните дни).

МУ-Варна пожелава успех на всички кандидат-студенти!