Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием


Определени са нови дати за предварителните изпити за учебната 2021/2022 г. в МУ-Варна. Запазват се непроменени редовните изпитни дати. Вижте повече тук.


ДОБРЕ ДОШЛИ
В СИСТЕМАТА ЗА ОНЛАЙН ПРИЕМ
НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ
НА МУ-ВАРНА!

За да се регистрирате успешно, следвайте инструкциите!

Какви са стъпките при подаване на документите?

 Документи за участие в предварителните изпити за учебната 2021/2022 година ще се подават единствено онлайн.

За да направите своята регистрация, използвайте най-новата версия на Вашия интернет браузър. Не използвайте браузъра Internet Explorer.

ПРЕДИ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ В СИСТЕМАТА, разпечатайте заявление за участие в изпитите и декларация за предоставяне и обработване на лични данни, които можете да изтеглите от тук. Попълнете ги собственоръчно и ги подпишете. Сканирайте/снимайте заявлението и декларацията и ги пригответе за прикачване в системата. В случай, че за Вашето кандидатстване са необходими и други документи, сканирайте/снимайте и тях и ги пригответе за прикачване в системата, като например: документ за промяна на имената, решение от ТЕЛК, акт за раждане, смъртен акт, удостоверение за наследници и др. Вижте подробна информация за документите тук.

За да подадете успешно документи за участие в предварителните изпити по биология и химия е необходимо да заплатите дължимите такси. Това може да направите чрез:

  - онлайн превод с ePAY.bg извършва се директно чрез системата за онлайн прием;

  - системата на Easy Pay – чрез системата за онлайн прием се генерира уникален цифров код за плащане на място в офис на Easy pay;

  - банков превод по сметката на МУ-Варна.

ТАКСИ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ

70 лв за един изпит и по 50 лв за всеки следващ изпит

(Пример: ако кандидатът има желание да се яви на един предварителен изпит заплаща сумата от 70 лв, на два предварителни изпита – 120 лв, на три предварителни изпита – 170 лв).

От такса за участие в кандидатстудентски изпит и/или такса за кандидатстване в специалности без приемен изпит се освобождават кръглите сираци, лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалидите и военнопострадалите, както и лицата, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция. Кандидатите, отговарящи на тези условия, прикачват в регистрационната форма и документи, удостоверяващи тези обстоятелства. Полусираците, които не са навършили 25-годишна възраст към датата на подаване на документите, заплащат 50% от таксите и прикачват в регистрационната форма сканирани оригинали на акт за раждане и смъртен акт или удостоверение за наследници.

Внесени такси за участие в изпит не се възстановяват.        

РЕГИСТРАЦИЯ – тя се осъществява посредством форма, в която трябва да въведете валиден и-мейл (на който ще получавате различни съобщения във връзка с подадените документи), избрана от Вас парола, потвърждение на избраната парола, Вашето ЕГН и да попълните „CAPTCHA код за сигурност" (цифрите от картинката). Ако не притежавате ЕГН, натиснете бутона „Регистрация за чужденци".


 След натискане на бутона „Регистрация", на посочената от Вас електронна поща, ще получите и-мейл от адрес: kskinfo@mu-varna.bg със заглавие „Нова регистрация в МУ-Варна" (не забравяйте, освен в папката „Входяща поща", да проверите и в папката „Спам"). В текста на писмото ще видите линк за активиране на Вашата регистрация, който трябва да натиснете. Линкът е валиден в рамките на 24 часа от получаването му и ще Ви отведе към началния екран за вход в системата за онлайн прием:


 ВХОД В СИСТЕМАТА ЗА ОНЛАЙН ПРИЕМ – въведете Вашите и-мейл и парола, попълнете „CAPTCHA код за сигурност" (цифрите от картинката) и натиснете бутона „Вход".

На екрана на Вашето устройство ще видите регистрационната форма за участие в предварителните изпити, в която трябва да попълните всички полета. Въведете Вашите имена единствено на кирилица, актуален телефонен номер и алтернативен телефонен номер (на Ваш роднина или близък). Отговорността за невярно попълнени данни носите единствено и само Вие.

В раздел „Ще се явя на изпита по:" отбележете на кой/кои предварителен/предварителни изпит/изпити желаете да се явите. Кандидат-студентите за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" отбелязват задължително в кой град избират да се явят на предварителен изпит по биология (Варна, Сливен, Шумен или Велико Търново).


Важно! Оценките от предварителните изпити по биология и химия важат само за кандидатстващите за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и направление „Военен лекар". Оценката от предварителния изпит по биология (тест) важи само за кандидатстващите за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка".

В раздел „Особен случай" отбележете в чек бокса, ако отговаряте на някой от изброените случаи и приложете по-надолу в раздел „Сканирани документи" съответните документи, доказващи особения случай.


В раздел „Сканирани документи" прикачeте заявление за участие в изпитите и декларация за предоставяне и обработване на лични данни, натискайки бутона „Добави документ".


 Ако сте избрали плащане на таксите по банков път и сте посетили банков клон (или офис на Easy pay без да сте генерирали уникален цифров код), прикачете в системата документa, който сте получили. Ако сте избрали да заплатите таксите чрез онлайн банкиране, направете скрийншот (моментна снимка на екрана на Вашето устройство) на извършения превод и го прикачате в системата.

Банкова сметка на МУ-Варна:

         Банка ДСК ЕАД, Клон Варна,

         BIC: STSABGSF

         IBAN: BG24STSA93003100040700

Основание за плащане: Такса за изпит по ...... (напр.: биология и/или химия).

Задължително условие е таксите да бъдат преведени от името на кандидат-студента и/или в платежното нареждане да фигурират трите му имена и ЕГН.

Потвърждението и окончателния запис на данните (подадени от Вас) в системата се извършва посредством бутона Запис". Натиснете бутона „Изход" за да излезете от системата.

Ако сте избрали плащане на такси чрез онлайн превод с ePay.bg или системата на Easy pay – след попълването на Вашите данни и прикачването на необходимите документи (заявление за участие в изпитите и декларация за предоставяне и обработване на лични данни) натиснете бутона „Запис". На екрана на Вашето устройство ще видите нов бутон „Плащане на такси". След натискането му изберете вида на плащането – онлайн превод чрез ePay.bg или генериране на уникален цифров код за плащане на място в офис на Easy pay. Следвайте инструкциите и извършете плащането. Вашите документи за участие в предварителните изпити ще бъдат одобрени след получаване на сумата по банковата сметка на МУ-Варна (сумите се получават в рамките на няколко минути). При използването на тези две опции за заплащане на такси не е необходимо прикачването на документ за направения превод. Информацията за плащането се потвърждава автоматично и се визуализира в профила на кандидат-студента.


ПОЛУЧАВАНЕ НА ВХОДЯЩ НОМЕР И ГЕНЕРИРАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ

Екипът на Комисията по прием и обработка на кандидатстудентски документи към МУ-Варна ще провери и одобри подадените от Вас документи (в часовия интервал между 08:30 и 17:00 ч. в работните дни).

Резултатът от Вашата регистрация ще разберете при повторно влизане в системата за онлайн прием, както и на Вашия и-мейл адрес. Ако статусът Ви е „Документите Ви са одобрени", в системата за онлайн прием, ще видите нов бутон „Изпитни зали".

В деня преди всеки един от изпитите, при натискане на бутона „Изпитни зали", ще видите в коя сграда и в коя зала трябва да се явите на изпита. От бутона „Печат на документ за явяване на изпит" ще можете да свалите на Вашето устройство или директно да разпечатате документa за явяване на изпита, който трябва да носите в деня на изпита/изпитите, заедно с валиден документ за самоличност.

В случай, че получите и-мейл, че Вашият статус е „Документите Ви са отхвърлени", ще видите и текст с причината за отхвърлянето. От този момент нататък Вие ще имате право да редактирате Вашия профил и подадените от Вас данни и документи, което трябва да направите преди изтичане на срока за прием на документи. Направете необходимите корекции, натиснете бутона „Запис" и излезте от профила си. Екипът на Комисията отново ще провери и ще одобри подадените от Вас документи, в случай, че те са коректно подадени, а Вие ще получите и-мейл с нов статус „Документите Ви са одобрени".

.... и не забравяйте – системата ще бъде отворена за регистрация в периода от 29.03.2021 г. до полунощ на 07.04.2021 г., както и от 10.05.2021 г. до 19.05.2021 г.

След публикуване на оценките от изпитите, всеки кандидат-студент при влизане в профила си ще може да провери индивидуално своя резултат.

При подаването на документи за предварителните изпити не се изисква прикачването на диплома за средно образование или служебна бележка с оценките от средното училище, в което учи кандидат-студента.

Ако имате въпроси, свържете се с нас на адрес: ksk@mu-varna.bg или на телефони 052/ 677 060 и 052/ 677 059 (телефоните са активни само по време на Кандидатстудентската кампания в часовия интервал от 08:30 до 17:00 часа в работните дни).

МУ-Варна пожелава успех на всички кандидат-студенти!


Вход в системата за онлайн прием


Определени са нови дати за предварителните изпити за учебната 2021/2022 г. в МУ-Варна. Запазват се непроменени редовните изпитни дати. Вижте повече тук.