Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

Активни проекти
Хоризонт 2020

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж"


Европейската програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологии

 

Фонд научни изследвания