Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

Активни проектиЕвропейската програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологииФонд научни изследвания
md.jpg
         ​Програма за морско дело и рибарство

     ​Оперативна програма „Наука и образование за      интелигентен растеж"

        ​Национална пътна карта за научна инфраструктура

​         Програма Хоризонт 2020