Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

МУ-Варна подновява приема на документи за направления „Военен лекар“ и „Военна медицинска сестра“

От днес се подновява приемът на документи за специалностите „Медицина", направление „Военен лекар" и „Медицинска сестра", направление „Военна медицинска сестра" за запълване на незаети места.

За първи път в България Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна, съвместно с Военномедицинска академия – София и Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров" (ВВМУ-Варна), предлагат възможност за обучение по специалност Военен лекар („Медицина" за образователно-квалификационна степен „магистър" и „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво" с образователно-квалификационна степен „бакалавър"). Също така за първи път от учебната 2017/2018 година ще стартира и обучение по специалността Военна медицинска сестра („Медицинска сестра" с образователно-квалификационна степен „бакалавър" и военна специалност „Медицина" с четвърта степен на професионална квалификация). 

Срокът за подаване на документи за останалите незаети места е до 2 август 2017 г., а изискванията към кандидат-студентите са:

  1. За специалност „Медицина", направление „Военен лекар": да са се явили на приемните изпити в МУ-Варна по биология и химия (предварителни и/или редовни изпити) и да имат положителни оценки от тях.

    Незаетите места по тази специалност са 7 за мъже. Освен тях ще бъдат подбрани и кандидат-студенти като резерви (мъже и жени).
  2. За специалност „Медицинска сестра", направление „Военна медицинска сестра": да са се явили на приемния изпит в МУ-Варна – тест по биология (на 18.07.2017 г.) и да имат положителна оценка от него.

Незаетите места по тази специалност са 16. Освен тях ще бъдат подбрани и кандидат-студенти като резерви. 

Заявяване на желанията за тези специалности може да направите: онлайн (на и-мейл ksk@mu-varna.bg) или на място в МУ-Варна (ул. „Марин Дринов" №55)

Необходимите документи и изисквания за ВВМУ-Варна можете да видите тук. Документите трябва да бъдат предоставени на място във ВВМУ-Варна (ул. „Васил Друмев" №73) до 2 август 2017 г. Всички кандидати трябва да се явят в 17:00 ч. на 02.08.2017 г. на инструктаж във ВВМУ. Кандидати не представили пълен пакет с документи не се допускат до участие в конкурсните изпити. Приемните изпити във ВВМУ-Варна ще се проведат на 3, 4 и 5 август 2017 г. (резервен ден 06 август 2017 г.)

Още актуална и изчерпателна информация, свързана с приема в МУ-Варна, може да намерите тук.

За контакти и получаване на информация относно Кандидатстудентската кампания – вижте тук.