Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

На 23 юли 2021 г. стартира приемът на документи за четири от магистърските програми към Факултет „Обществено здравеопазване“ на МУ-Варна

На 23 юли 2021 г. започва онлайн приемът на документи за магистърските програми по специалностите „Управление на здравните грижи", „Здравен мениджмънт" (след ОКС „бакалавър" по същата специалност), „Оптометрист" и „Клинична логопедия". Крайният срок за подаване на документи за тях е до 30.07.2021 г. вкл.

Специфичните условия за кандидатстване за всяка една специалност можете да намерите тук.

На 3 август 2021 г. ще се проведе изпитът (есе по зададена тема, свързана с дейността здравни грижи) за специалността „Управление на здравните грижи" (ОКС „магистър"). Вижте примерните теми за изпита тук.

Специалностите „Здравен мениджмънт" (след придобита ОКС „бакалавър" по специалността „Здравен мениджмънт"), „Оптометрист" и „Клинична логопедия" са без приемен изпит. За тях се кандидатства с оценките от дипломата за висше образование – среден успех от обучението и среден успех от държавните изпити.

За първи път в Медицински университет – Варна ще се приемат студенти по специалността „Клинична логопедия" за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър". При кандидатстването за тази специалност не се изисква полагането на приемен изпит. Класирането се извършва чрез конкурс по документи на база оценките: среден успех от курса на обучение и средния успех от държавните изпити от дипломата за висше образование, като максималният бал е 12,00. През учебната 2021/2022 година ще бъдат приети 18 студенти, за които държавата осигурява средства за обучението.

Онлайн подаването на документи е удобна и безплатна опция (не се дължат допълнителни такси, освен тези за изпитите), от която можете да се възползвате 24 часа в денонощието. Подробни инструкции за онлайн регистрация можете да видите тук. Кандидатите могат да заплатят необходимите такси чрез системата за електронни плащания ePay или чрез Easy pay. Важно е да знаете, че Медицински университет – Варна не работи с представители и бюра за прием на кандидатстудентски документи – както във Варна, така и в останалите градове в страната.

Информация за кандидат-студентите, които ще се явяват на изпити в МУ-Варна: резултатът от Вашата регистрация ще разберете при повторно влизане в системата за онлайн прием, както и като съобщение на Вашия имейл адрес. Ако статусът Ви е „Документите Ви са одобрени", очаквайте в деня преди съответния изпит активирането на нов бутон „Изпитни зали". След натискането на този бутон ще видите в коя сграда и в коя зала трябва да се явите на изпита. От бутона „Печат на документ за явяване на изпит" ще можете да свалите на Вашето устройство или директно да разпечатате документa за явяване на изпита, който трябва да носите в деня на изпита/изпитите.

Информация за кандидат-студентите, които няма да се явяват на изпити (за специалностите, за които не се изисква полагането на изпит): резултатът от Вашата регистрация ще разберете при повторно влизане в системата за онлайн прием, както и като съобщение на Вашия имейл адрес. Ако статусът Ви е „Документите Ви са одобрени", разпечатайте състезателния си картон (от бутона „Печат на картона"). Подпишете го, сканирайте го или го снимайте и го изпратете на e-mail: ksk@mu-varna.bg в посочените срокове за кандидатстване. В противен случай не участвате в класирането поради неизпълнение на условията за кандидатстване.

 

Таксите за обучение на новоприетите студенти за учебната 2021/2022 година може да видите тук.

 

МУ-Варна пожелава успех на всички кандидат-студенти!      

От 01 септември 2021 г. стартира и приемът на документи за останалите магистърски специалности в МУ-Варна: „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи", „Фармацевтичен мениджмънт и грижи", „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа", „Опазване и контрол на общественото здраве", „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи", „Козметология" и „Трансфер на технологии и иновации във фармацията". Крайният срок за подаване на документи за тези специалности е 23 септември 2021 г.

 
 Виж още:Прием 2021/2022