Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Продължава приемът на кандидатстудентски документи в МУ-Варна

От днес, 09.07.2018 г. продължава приемът на документи за специалностите Здравен мениджмънт“ и „Управление на здравните грижи“ (ОКС „бакалавър”), Логопедия, Медицинска сестра и Акушерка (във Варна и филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново), както и за специалностите от Медицинския колеж – Медицински лаборант, Помощник-фармацевт, Инспектор по обществено здраве, Медицински оптик, Зъботехник, Рехабилитатор, Рентгенов лаборант и Медицински козметик. Крайният срок за подаване на документи е 13.07.2018 г.   

Тестът по биология за специалностите от Медицинския колеж, както и за
Медицинска сестра и Акушерка ще бъде на 18 юли, а изпитът по моделиране за специалност Зъботехник е на 26 юли. За специалността „Управление на здравните грижи” (ОКС „бакалавър”) изпитите ще се проведат на следните дати: писмен – 19 юли, устен – 23 юли.         

Онлайн подаването на документи  е удобна опция, от която можете да се възползвате 24 часа в денонощието. Избралите този начин за кандидатстване могат да заплатят всички такси чрез системата за електронни плащания ePay. 

Документи могат да се подават и на място в Медицински университет – Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Марин Дринов” №55, IV Аудитория, ет. 1. Приемното време за периода на кампанията е от 8:30 до 12:30 ч. и от 13:00 до 17:00 ч.      

Кандидатите
само за специалностите Медицинска сестра и Акушерка във филиалите на МУ-Варна в градовете Сливен, Велико Търново и Шумен подават документи в съответния филиал.     

По време на приема на документи кандидат-студентите ще могат да ползват ПОС терминал за заплащане на таксите с банкова карта или да посетят най-близкия банков клон. Вижте размера на таксите за кандидатстване и обучение 
тук.

МУ-Варна пожелава успех на всички кандидат-студенти!   

Още актуална и изчерпателна информация, свързана с приема в МУ-Варна, може да намерите тук.      

За контакти и получаване на информация относно Кандидатстудентската кампания – вижте тук.