Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Публикувани са резултатите от предварителния изпит по биология в МУ-Варна, провел се на 2 юни 2021 г.

Публикувани са резултатите от писмените конкурсни работи от предварителния изпит по биология  за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка", провел се за първи път в МУ-Варна за учебната 2021/2022 г. Оценките си кандидат-студентите могат да проверят от тук или да изтеглят от тук.

Кандидат-студентите могат да идентифицират писмените си работи на 10 юни 2021 г. (четвъртък) и на 11 юни 2021 г. (петък) от 10.00 до 12.00 часа и от 13.30 до 15.30 часа в IV аудитория, етаж 1, сграда Ректорат (ул. „Марин Дринов" №55). Идентифицирането ще става само ЛИЧНО (без придружител или упълномощено лице) срещу представяне на документ за самоличност, при спазване на всички противоепидемични мерки и актуалните разпоредби на Министъра на здравеопазването. При влизането в сградата кандидат-студентите трябва да са с поставена предпазна маска на лицето (а ако не разполагат с такава се насочват да използват осигурената им от МУ-Варна маска, която ще получат на входа на залата). При желание се допускат и кандидати с предпазни ръкавици. Влизането в залата става след дезинфекция на ръцете.

По време на запознаване с писмената конкурсна работа не се разрешава изнасянето, копирането или преписването й, както и предоставяне на копие от нея. Обявените оценки от конкурсните изпити са окончателни и не подлежат на преоценяване и важат само за годината, в която са положени изпитите.

Кандидат-студентите, явили се на предварителен изпит по биология, имат право да се явят и на редовния кандидатстудентски изпит на 16 юли 2021 г., като задължително подават документите за кандидатстване, в определените за това срокове. Кандидат-студенти, положили успешно предварителния изпит по биология, но неподали документи за кандидатстване в регламентирания срок, не участват в класиране. Информация за изпитите, сроковете и документите можете да видите тук.

При висок интерес премина подаването на документи участие в предварителни изпити за предстоящата учебна 2021/2022 година, приключило в полунощ на 19 май 2021 година. Близо 250 кандидати се явиха на предварителния изпит по биология за специалностите Медицинска сестра" и „Акушерка", желаещи да се обучават във Факултета по обществено здравеопазване във Варна, така и във филиалите на университета в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново.

Още актуална и изчерпателна информация, свързана с приема в МУ-Варна, може да намерите тук.

За контакти и получаване на информация относно Кандидатстудентската кампания – вижте тук.

Вижте още: Често задавани въпроси


  
 


Виж още:Прием 2021/2022