Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Контакти

​​​​​​​​​Варна 9002 
Медицински университет - Варна
ул. Марин Дринов № 55 

Заместник-ректор „Научна дейност“
Проф. д​-р Виолета Михова Йотова, д.м.,​ д.н.

Заместник-ректор „Кариерно развитие“

Ръководител отдел „Докторантско училище“
Доц. Мила Георгиева Димитрова, д.и.

E-mail: mila@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 083; Ет. 3, стая 319; 
Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч.

Ръководител отдел „Наука“​
Доц. д-р Десислава Иванова Ванкова, д.м.н.
Тел.: + 359 52 677 099; ет. 3, стая 321

vanq-dimitrov.png Ръководител отдел „Кариерно развитие“
Ваня Купенова Димитрова 
E-mail: kariera@mu-varna.bgvanya@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 084; Ет. 3, стая 319; 
Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч.
Експерт "Кариерно развитие" 
Красимира Йорданова Илиева 
Email: Krasimira.Ilieva@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 055
Ет. 3, стая 318; 
Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч.
 Експерт "Кариерно развитие"
Иванка Стефанова Дзънгова-Младенова 
Email: Ivanka.Dzangova@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 055
Ет. 3, стая 318; 
Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч.
Организатор "Кариерно развитие"
Йоана Иванова Джунакова
Email: Yoanna.Dzhunakova@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 156
Ет. 3, стая 318;
Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч.
Експерт  "Докторантско училище"  
Георги Пламенов Петков
Email: Georgi.Petkov@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 056
Ет. 3, стая 318; 
Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч .

Организатор „Докторантско училище“
Даниела Великова Великова
Email: Daniela.Velikova@mu-varna.bg, phd.school@mu-varna.bgdoktorantite.muvarna@gmail.com; 

Тел.: +359 52 677 056
Ет. 3, стая 318; 
Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч .Експерт „Докторантско училище“
Теодора Росенова Стоянова
Тел.: +359 52 677 056
Ет. 3, стая 318; 
Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч.

Експерт „Докторантско училище“
Ирена Сашова Георгиева
Тел.: +359 52 677 056
Ет. 3, стая 318; 
Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч.Експерт "Наука"
Искра Георгиева Петрова​
E-mail: otdel.nauka.mu.varna@gmail.com
Тел.: +359 52 677 099; ет. 3, стая 321​;
Експерт  "Наука"

Надя Йорданова Стоянова 
E-mail: ​otdel.nauka.mu.varna@gmail.com
Тел.: +359 52 677 099, ет. 3, стая 321​;​

 Организатор  "Наука"

Светослава Димитрова Манушева
Тел: +359 52 677 099; ет. 3, стая 321 ;