Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Контакти

​Варна 9002 
Медицински университет - Варна
ул. Марин Дринов № 55 

Заместник-ректор „Кариерно развитие“
Е-поща: dimitar.raikov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 821 291


Заместник-ректор „Научна дейност“
Чл.- кор. проф. д-р Христина Николова Групчева, д.м.н.
E-mail: hristina.grupcheva@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 057

Ръководител отдел „Докторантско училище“
Доц. Мила Георгиева Димитрова, д.и.

E-mail: mila@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 083; Ет. 3, стая 319; 
Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч.

Ръководител отдел „Академична организация за клинични проучвания“​
Доц. д-р Десислава Иванова Ванкова, д.м.н.
Тел.: + 359 52 677 099; ет. 3, стая 321

vanq-dimitrov.pngРъководител отдел „Кариерно развитие“
Ваня Купенова Димитрова 
E-mail: kariera@mu-varna.bgvanya@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 084; Ет. 3, стая 319; 
Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч.

Експерт "Кариерно развитие" 
Красимира Йорданова Илиева 
Email: Krasimira.Ilieva@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 055
Ет. 3, стая 318; 
Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч.
 
Експерт "Кариерно развитие"
Иванка Стефанова Дзънгова-Младенова 
Email: Ivanka.Dzangova@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 055
Ет. 3, стая 318; 
Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч.
Организатор "Кариерно развитие"
Йоана Иванова Джунакова
Email: Yoanna.Dzhunakova@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 156
Ет. 3, стая 318;
Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч.

Експерт  "Докторантско училище"  и Вр. изп. функцията Ръководител отдел „Докторантско училище“
Георги Пламенов Петков
Email: Georgi.Petkov@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 056
Ет. 3, стая 318; 
Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч .


Организатор „Докторантско училище“
Даниела Великова Великова
Email: Daniela.Velikova@mu-varna.bg, phd.school@mu-varna.bgdoktorantite.muvarna@gmail.com; 

Тел.: +359 52 677 056
Ет. 3, стая 318; 
Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч .

Експерт „Докторантско училище“
Теодора Росенова Стоянова
Тел.: +359 52 677 056
Ет. 3, стая 318; 
Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч.


Организатор „Докторантско училище“
Ирена Сашова Георгиева
Тел.: +359 52 677 056
Ет. 3, стая 318; 
Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч.Организатор "Академична организация за клинични проучвания"
Искра Георгиева Марева
E-mail: acro.mu.varna@gmail.com
Тел.: +359 52 677 099; ет. 3, стая 321​;

Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч.Експерт  "Академична организация за клинични проучвания"

Надя Йорданова Стоянова 
E-mail: acro.mu.varna@gmail.com
Тел.: +359 52 677 099