Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Документи

  • Заявления (виж)
  • Документи за кандидатстване в самостоятелна форма на обучение (виж)
  • Документи за кандидатстване в самостоятелна форма на обучение за чуждестранни граждани (виж)
  • Документи за отчисляване и защита (виж)
  • Доклади (виж)
  • Протоколи (виж)
  • Други документи за докторанти (виж)
 *** Всички образци се попълват електронно!***

Изтегли от тук: