Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Документи за докторанти

​Заявление за признаване на кредити на докторанти по чуждоезикова подготовка (изтегли образец)
Документи за кандидатстване в редовна форма на обучение (виж)
Документи за кандидатстване в задочна форма на обучение (виж )
Документи за кандидатстване в самостоятелна форма на обучение (виж)
Документи за кандидатстване в самостоятелна форма на обучение​ за чуждестранни граждани​ (виж)
Документи за отчисляване и защита (виж )
Заявление за удължаване на срока на докторантура  (изтегли образец​)
Заявление за прекъсване на докторантура  (изтегли образец)

Заявление​ за възстановяване на докторантура  (изтегли образец)

​Заявление за издаване на диплома на английски език (изтегли образец)
​Заявление за промяна формата на обучение (изтегли образец
​Индивидуален учебен план (изтегли образец
​Aтестационна карта (изтегли образец)ново (15.01.2021)
​Заявление за прекратяване на докторска програма (изтегли образец)
 Образци на документи по процедури (за редовна и задочна форма на обучение, за самостоятелна форма на обучение)
​Бланка - отчет за извършена работа (изтегли образец)

 *** Всички образци се попълват електронно!***

Изтегли от тук: