Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

доц. Маринела Иванова Грудева, д.п.

ЗАЕМАНЕ НА АД „ПРОФЕСОР" ​ ​
Дата на публикуване: 16.12.2019 г. ​ ​
Област на висше образование:1. Педагогически науки
Професионално направление:1.2. Педагогика
Специалност:„Теория на възпитанието и дидактика" (обучение на медицински специалисти)
Структурно звеноФакултет „Обществено здравеопазване"
Първично звеноКатедра „Здравни грижи", УС „Управление на здравните грижи и логопедия"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 62/06.08.2019 г.
Кандидат:доц. Маринела Иванова Грудева, д.п.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-326/07.10.2019 г.Изготвя
ПредседателДоц. Иван Стоянов Мерджанов, д.п. – ОВО 1. Педагогически науки, Департамент по чуждоезиково обучение, комуникация и спорт;Становище БГ
Становище EN
Външен членПроф. Вяра Тодорова Гюрова, д.п.н. – ОВО 1. Педагогически науки, СУ „Св. Климент Охридски", гр. София;Рецензия БГ
Рецензия EN
Външен членПроф. Емилия Любомирова Василева, д.п. – ОВО 1. Педагогически науки, СУ „Св. Климент Охридски", гр. София;Рецензия БГ
Рецензия EN
Външен членПроф. Биянка Любчова Торньова, д.п. – ОВО 1. Педагогически науки, МУ – Пловдив;Рецензия БГ
Рецензия EN
Външен членПроф. Галя Михайлова Кожухарова, д.п. – ОВО 1. Педагогически науки, Тракийски университет, гр. Стара ЗагораСтановище БГ
Становище EN
Външен членПроф. Розалия Йорданова Кузманова – Карталова, д.п. - ОВО 1. Педагогически науки, ВТУ – Св. св. Кирил и Методий", гр. Велико ТърновоСтановище БГ
Становище EN
Външен членПроф. Елеонора Михайлова Милева, д.п.н - ОВО 1. Педагогически науки, Национална спортна академия „Васил Левски", гр. СофияСтановище БГ
Становище EN
Резервни членове:
Външен членДоц. Ваня Борисова Божилова, д.п. – ОВО 1. Педагогически науки, СУ "Св. Климент Охридски", гр. София; 
Вътрешен членПроф. Силвия Борисова Димитрова, д.оз.н. – ОВО 7. Здравеопазване и спорт, Катедра „Здравни грижи", Факултет „Обществено здравеопазване" 
Резюмета на научните трудове БГ, EN ​ ​
Научното жури насрочи дата за провеждане на заключителното си заседание - 17.01.2020 г. от 15:00 ч. в Заседателна зала на Медицински университет - Варна ​