Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Спартак Стоянов Милев

 

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
    Дата на публикуване: 13.09.2019 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Специалност: „Хирургия"
Факултет: „Медицина"
Първично структурно звено: Катедра „Обща и оперативна хирургия"
Кандидат:д-р Спартак Стоянов Милев
Тема на дисертационния труд: „Приложение на фибриново лепило при фейслифт"
Научни ръководители: 

Проф. д-р Никола Йорданов Колев, д.м.н. 

Доц. д-р Албена Тодорова Златарева, д.м.


Заповед на Ректора за състав на НЖ: № Р-109-179/ 29.05.2019 г.
Председател: Доц. д-р Илко Тодоров Плачков, д.м. - професионално направление: 7.1. Медицина, Втора клиника по хирургия, УМБАЛ „Св. Марина", МУ – Варна, гр. ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Ташко Стефанов Делийски, д.м.н. - професионално направление: 7.1. Медицина, Заместник-декан по учебна дейност, Ръководител катедра „Онкологичен център", Сектор "Онкохирургия",  МУ – Плевен, гр. ПлевенРецензия
Външен членПроф. д-р Йовчо Петков Йовчев, д.м. -професионално направление: 7.1. Медицина,  Изпълнителен директор на УМБАЛ "Проф. Д-р Ст. Киркович" АД, гр. Стара ЗагораСтановище
Външен членПроф. д-р Гено Киров Киров, д.м.н. - професионално направление: 7.1. Медицина, "IV МБАЛ София„ АД, гр. СофияСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Йоланда Константинова Папазова, д.м. - професионално направление: 7.1. Медицина, Ръководител Клиника „„Термична травма, пластично-възстановителна и реконструктивна хирургия", МБАЛ – Варна, ВМА – София, гр. ВарнаСтановище
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе  на  27.09.2019 г. от 14:00 ч. в Аудитория „Проф. д-р Владимир Иванов" – УМБАЛ „Св. Марина". ​ ​