Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Йото Трифонов Йотов, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 28.03.2018 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Специалност: „Кардиология"
Структурно звено Факултет „Медицина"
Първично структурно звено Катедра „Вътрешни болести", УС по кардиология

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 96/ 01.12.2017 г.   
Кандидат: доц. д-р Йото Трифонов Йотов, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ

 

 № Р-109-100/ 31.01.2018 г.

Председател Проф. д-р Светослав Живков Георгиев, д.м. – специалност „Кардиология", МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Цветана Маринова Кътова, д.м.н. – специалност „Кардиология", Национална кардиологична болница, гр. СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Николай Йорданов Пенков, д.м.н. - специалност „Кардиология", СБАЛ по Кардиология, гр. ВарнаРецензия
Вътрешен членПроф. д-р Жанета Георгиева Тянева, д.м. - специалност „Кардиология", МУ-ВарнаРецензия
Външен член Проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, д.м – специалност „Кардиология", УМБАЛ „Св. Анна", гр. СофияСтановище
Външен членПроф. д-р Федя Петров Николов, д.м. – специалност „Кардиология", УМБАЛ „Св. Георги", гр. ПловдивСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Атанас Ангелов Атанасов, д.м. – специалност „Кардиология", МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член

 Доц. д-р Мария Негринова Негрева, д.м. – специалност „Кардиология", МУ- Варна

 
Външен член Доц. д-р Мария Петкова Токмакова, д.м. – специалност „Кардиология", УМБАЛ „Св. Георги",
гр. Пловдив
 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 27.04.2018 г. (петък) от 12:00 ч. в Заседателна зала на Медицински университет - Варна. ​ ​