Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Стипендии


СТИПЕНДИИ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОДИНА


Заповед  № Р-100-194/ 01.04.2021 г. за отпускане на стипендии

Приложение № 1 - стипендии по успех на общо основание 

Приложение № 2 - стипендии по успех за специалности от направление "Здравни грижи"

Приложение № 3 - стипендии по успех и доход

Приложение № 4 - стипендии за значими постижения


I. Срокове за кандидатстване:

1. от 05.03.2021 г. до 17.03.2021 г. включително - кандидатстване в електронната платформа за административно обслужване на студенти webstudent;

2. до 17:00 часа на 19.03.2021 г. включително - задължително представяне на документите на хартиен носител на следните места:

2.1. за специалности ОКС „бакалавър" и „магистър" - в ст. 207Б в сграда Ректорат;

2.2. за специалности ОКС „професионален бакалавър" - в ст. 107 в Медицински колеж;

2.3. за специалности „Акушерка" и „Медицинска сестра", изучавани във филиалите в Сливен, Шумен и Велико Търново - при организаторите по учебна дейност в съответния филиал.

 

II. Брой стипендии, които ще бъдат отпуснати:

1. по успех - 260 броя, от които;

1.1. стипендия по успех на общо основание - 222 броя;

1.2. стипендия по успех за приоритетно професионално направление - 38 броя;

2. по успех и доход - 120 броя;

3. за значими постижения - 6 броя.

Студентите могат да кандидатстват едновременно за стипендия по успех и за стипендия по успех и доход, но могат да получат по свой избор само една от тях.

За стипендия по успех за приоритетно професионално направление могат да кандидатстват студенти, обучаващи се в специалности от направление „Здравни грижи", а именно:

- Акушерка;

- Медицинска сестра;

- Зъботехник;

- Помощник-фармацевт;

- Инспектор по обществено здраве;

- Рентгенов лаборант;

- Рехабилитатор;

- Медицински лаборант;

- Медицински козметик;

- Медицински оптик.

Студентите от направление „Здравни грижи", кандидатстващи за стипендия по успех, едновременно участват в две класирания - за стипендия по успех на общо основание и за стипендия по успех за приоритетно професионално направление, като класиранията са независими едно от друго.

Стипендиите по успех за приоритетно професионално направление могат да се получават независимо дали студентът получава друга стипендия.

 

УКАЗАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ - УСЛОВИЯ, ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

СТЪПКИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ 

ЗАПОВЕД ОТНОСНО КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА СТИПЕНДИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2020/ 2021