Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Стипендии

Срокове за кандидатстване за учебната 2023/ 2024 година:

  • за стипендия по чл. 3, ал. 2 от ПМС 90 (социална) - от 11.09.2023 г. до 26.07.2024 г. 
  • за студенти по ПМС 103 и 228 - от 11.09.2023 г. до 26.07.2024 г. 
  • за зимен семестър - от 19.09.2023 г. до 04.10.2023 г. 
  • за летен семестър - от 13.02.2024 г. до 28.02.2024 г. 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ ПО ЧЛ. 3, АЛ. 2 ОТ ПМС 90 (социални)

ЗАПОВЕД ЗА НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 ​

Заповед № Р-100-709/ 11.10.2023 г. за отпускане на стипендия за зимен семестър на уч. 2023/ 2024 г.
Приложение 1 към заповед № Р-100-709/ 11.10.2023 г.
Приложение 2 към заповед № Р-100-709/ 11.10.2023 г.
Приложение 3 към заповед № Р-100-709/ 11.10.2023 г.
Приложение 4 към заповед № Р-100-709/ 11.10.2023 г.
Заповед № Р-100-729/ 16.10.2023 г. за отпускане на стипендия за уч. 2023/ 2024 г.
Приложение 1 към заповед № Р-100-729/ 16.10.2023 г.

Приложение 2 към заповед № Р-100-729/ 16.10.2023 г.

Студентите могат да кандидатстват едновременно за стипендия по успех и за стипендия по успех и доход, но могат да получат по свой избор само една от тях.

За стипендия по успех за приоритетно професионално направление могат да кандидатстват студенти, обучаващи се в специалности от направление „Здравни грижи", а именно:

- Акушерка;

- Медицинска сестра;

- Зъботехник;

- Помощник-фармацевт;

- Инспектор по обществено здраве;

- Рентгенов лаборант;

- Рехабилитатор;

- Медицински лаборант;

- Медицински козметик;

- Медицински оптик;

- Оптометрист.

Студентите от направление „Здравни грижи", кандидатстващи за стипендия по успех, едновременно участват в две класирания - за стипендия по успех на общо основание и за стипендия по успех за приоритетно професионално направление, като класиранията са независими едно от друго.

Стипендиите по успех за приоритетно професионално направление могат да се получават независимо дали студентът получава друга стипендия.