Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Стипендии


Заповед за отпускане на стипендия за зимен семестър на учебната 2020/ 2021 година

Списък на студентите, класирани за стипендия по успех

Списък на студентите, класирани за стипендия по успех и доход

Списък на студентите, класирани за стипендия за значими постижения


Заповед за отпускане на целогодишна стипендия за учебната 2020/ 2021 година 

Списък на чуждестранните студенти, приети по ПМС № 103 от 1993 г. и ПМС № 228 от 1997 г., определени за получаване на стипендия

Списък на българските студенти, определени за получаване на социална стипендия (стипендия по право)


Заповед за определяне на срокове и документи за кандидатстване за зимен семестър на учебната 2020/ 2021 година

Указания за кандидатстване за стипендия       

Стъпки при кандидатстване за стипендия