Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Възлагане по реда на чл.21 ал.6 във връзка с чл.20 ал.4 от ЗОП

Извършване на строително-ремонтни работи /СРР/ в съблекалня "Акушерки" на приземен етаж в сградата на Медицински колеж. Договор № ДР-4/12.06.201924.06.2019 г.

​Извършване на строително-ремонтни работи за обособяване на репетиционни за артисти и музиканти и прилежащо фоайе на втори етаж Ниско тяло в сградата на блок 35 на Студентски общежития. ДР-3/12.06.2019

12.06.2019 г.

Извършване на строително-ремонтни работи /СРР/ в: Лаборатории № 258 и 259 на втори етаж на Ниско тяло на сградата на МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД, за нуждите на Катедра по медицинска генетика към МУ-Варна и Електронна читалня на втори етаж Ниско тяло на сградата на МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД, за нуждите на Библиотека към МУ-Варна. ДР-2/06.06.201910.06.2019 г.
Избор на изпълнител за извършване на пътнически превози в страната и на международни пътнически превози, за нуждите на МУ – Варна, ОП №3 Превоз на пътници в страната от град Сливен, ДУ-26/28.02.201901.03.2019 г.
Избор на изпълнител за извършване на пътнически превози в страната и на международни пътнически превози, за нуждите на МУ – Варна, ОП №5 Превоз на пътници в страната от град Велико Търново, ДУ-21/19.02.201920.02.2019 г.
Избор на изпълнител за извършване на пътнически превози в страната и на международни пътнически превози, за нуждите на МУ – Варна, ОП №4 Превоз на пътници в страната от град Шумен, ДУ-20/19.02.201920.02.2019 г.
Извършване на СРР в рапортна зала на І-ви етаж на СБАГАЛ "Проф. д-р Д. Стаматов" ЕООД за обособяване на учебна зала за Катедра "АГ" към МУ-Варна, ДР-6/21.08.201927.08.2018 г.
​Обновяване на фитнес зала в бл. 35 на МУ-Варна, ДР-2/20.06.2018
22.06.2018 г.
​Извършване на СРР в кабинет №1229 на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД за обособяване на учебна зала за УС "Урология" към МУ-Варна, ДР-1/09.02.2018
Допълнително споразумение ДД-16/04.04.2018
14.02.2018 г.

06.04.2018 г.