Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Ас. д-р Мая Иванова Славова - Цветкова


Катедра: Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология
УС: Дерматовенерология
Е-поща: maya.slavova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 638

 

Биография

​Родена е на 01.04.1955 г. Завършила е медицина през 1979 г. в Медицински университет - Варна. Специализира в Катедрата по дерматология и венерология към Медицински университет - Варна и придобива специалност през 1985 г. 1981 – 2004г.  научен сътрудник в Катедрата и Клиниката по дерматология венерология, Медицински Факултет - Варна.  От 2004г. и понастоящем – гл. асистент в Катедрата и лекар в Отделение по кожни болести, УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна. През 1992 г. специализира в Израел. Гл. асистент, отговарящ за административната работа в Катедрата, води практически упражнения на студенти по медицина, практически упражнения на студенти дентална медицина, семинарни занятия модул „Дерматология“ на специализанти обща медицина. Участвувала в организирането и провеждането на две научно-практически конференции по дерматовенерология на Варненския клон на БДД. Научните и  интереси са в областта на еритемо-сквамозните дерматози псориазис и еритродермия.

Публикации

​Автор и съавтор на   20 публикации в периодични списания,  25 участия с научни съобщения на различни научни форуми у нас и  в чужбина.

Научни публикации

Член на

СУБ,  БДД, БЛС