Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Обяви


Покана за подбор на обучителна организация за провеждане на обучения на преподаватели от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна в курс Дигитални умения (80 учебни часа) по проект „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“

Обява за запознаване и изразяване на становища от страна на обществеността на общ. Варна в срок от 30 дни, считано от 16.06.2017 г.

Уведомление до Жени Здравкова Спасова