Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Обяви
Обява за запознаване и изразяване на становища от страна на обществеността на общ. Варна в срок от 30 дни, считано от 16.06.2017 г.

Уведомление до Жени Здравкова Спасова