Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Доц. д-р Николай Димитров Колев д.м.


Катедра: Акушерство и гинекология
УС:
Е-поща: Nikolay.Kolev@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

​Завършил съм Медицина през 1994 година МУ Варна.От 1995 година до 1997 година клиничен ординатор ВМБ-Варна, общотерапевтично отделение.1996 година курс военномедицинска подготовка ВМА - София.От 1997 до 1998 лекар  авеомедицина -авео база Балчик. 1998-2002 специализация по акушероство и генекология от 2002 година призната специалност по АГ. От същата година  работя като ординатор в родилно отделение на МБАЛ СВ АННА Варна.През 2002 година индивидуално обучение по колпоскопия в гинкологичната практика под ръководството на Проф.И.Карагъозов МУ София.2003 Година Индивидуално обучение по УЗД диагностика в катедра по АГ МУ Варна 2004г курс детско-юношеска гинекология МУ София.От 2014 година научнообразувателна степен "Доктор" след успешно защитен Дисертационен труд на тема "Биохимични промени и трансвагинална ехография при предтерминно раждане.През 2016 година курс майчино-фетална медицина.2017 година курс ,,Ултразвукова диагностика в акушеро-Гинекологичната'практика'-МУ Варна"

Публикации

Член на