Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Доц. д-р Николай Димитров Колев д.м.


Катедра: Акушерство и гинекология
УС:
Е-поща: Nikolay.Kolev@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Доц. д-р Николай Димитров Колев, д.м., - преподавател в Катедрата по акушерство и гинекология в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна в периода от 2014 г. до момента.

Роден е през 1968 г. в Варна. Завършил с отличие медицина в МУ-Варна през 1994 г. Има придобита специалност по акушерство и гинекология. Провел е редица курсова за повишаване на квалификацията в областта на ултразвуковата диагностика. Основните му професионални и научни интереси са в областта на акушерството и гинекологията, УЗД диагностика, предтерминно раждане, съвременни биомаркери. Има над 30 научни публикации, участия в над 20 международни/национални научни конгреси. 


Публикации

Член на