Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Доц. д-р Щерю Николаев Щерев д.м.

гр. Варна, бул. "Хр. Смирненски" №1, УМБАЛ "Св. Марина", Първа клиника по хирургия


Катедра: Обща и оперативна хирургия
УС:
Е-поща: shteriu.shterev@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 667

 

Биография

Доц. д-р Щерю Щерев е Началник отделение по коремна хирургия към Първа клиника по хирургия.Завършва Медицина през 1984 г. в гр. Варна, придобива специалност по хирургия през 1990 год. Професионалният му стаж започва като лекар по разпределение, от 1988 г. работи като лекар-ординатор в Окръжна болница – Варна. От 2006 г. заема настоящата длъжност.

Владее руски и английски език.

Доц. Щерев е от водещите хирурзи в града и региона. Извършва над 250 операции годишно, които включват както операции при херния, хемороиди, жлъчни камъни, така и сложни случаи при рак на дебелото и правото черво, рак на стомаха. Той е от малкото хирурзи в страната, които имат натрупан голям опит при рак на хранопровода и владее най-съвременните методи за оперативно лечение.

Екипът с негово участие е от първите в България, които въвеждат лапароскопската хирургия. Още преди масовото навлизане на миниинвазивната хирургия доц. Щерев извършва лапароскопскихолецистектомии. По-късно въвежда лапароскопскатафундопликация при хиатална херния и гастро-езофагеаленрефлукс (ГЕРБ), т.нар. фундопликация. Тази операция се извършва от 2001 год., като в Първа клиника по хирургия е опериран най-големият брой болни с хиатална херния в България – над 350. Отличният опит намира изражение в защитената от него дисертация на тема „Съвременен подход при хирургично лечение на хиатални хернии".

  • Курс по стомашна хирургия – Братислава, Словакия, 1996 г.
  • Специализира лапароскопска и миниинвазивна хирургия в Хамбург, Германия 2010 г.
  • Курс по Минимално инвазивна хирургия при рак на хранопровода в Питсбърг – САЩ през декември 2014 год. в клиниката на водещия специалист в света в тази област Dr. James D. Luketich.

Доц. Щ. Щерев има изявена преподавателска дейност, която започва от 1990 год. като асистент към Катедрата по пропедевтика на хирургически болест към Медицински университет – Варна. Преминавайки през длъжностите старши и главен асистент, след успешно защитен дисертационен труд и проведен конкурс доц. Щерев става хабилитиран преподавател към Катедрата по обща и оперативна хирургия.хабилитиран преподавател към Катедрата по обща и оперативна хирургия. Доц. Щерев обучава студенти по медицина и на специализантиОбучавалите се под негово ръководство хирурзи успешно продължават своята кариера като отлични специалисти.

Натрупаният богат опит е описан в монографичен труд на тема „Хиатална херния", издаден през 2014 год.


Публикации

Има 27 публикации, в това число 17 реални публикации и 20 доклада в национални и международни научни конференции, конгреси и симпозиуми. От публикациите 5 са в български периодични списания, 1 в суплементи на чуждестранни периодични издания с импакт фактор, както и 11 глави от учебници и монографии. Като първи автор в 4 публикации, като втори автор в 2 публикации, като трети и повече в 11 реални публикации.

Научната дейност на доц. Щерев е насочена предимно към заболяванията на горния храносмилателен тракт. Представените от него и екип резултати от лапароскопскафундопликация на международни и национални конференции, медицински списания нареждат клиниката сред водещите центрове в Европа в лечението на заболявания на хранопровода и стомаха.

Издава хабилитационен труд, със заглавие „Хиатални хернии – диагностика и лечение" . Хабилитационния труд разглежда цялостно и детайлно проблемите на диагностиката и лечението на хиаталната херния, всички известни методи диагностика и оперативно лечение, опита на автора и неговите съвременици в лечението на това заболяване, както всички нововъведения в диагностичен и хирургичен план. Получава три положителни рецензии от признати в национален план хабилитирани хирурзи.


Научни публикации

Отворен достъп​


Член на

 

Членува в Български лекарски съюз, Българско хирургично дружество, Съюз на учените в България