Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Иванка Николаева Гарова


Катедра: Физиология и патофизиология
УС:Патофизиология
Е-поща: ivanka.garova@mu-varna.bg
Телефон:

 

Биография

​Родена  през 1958г. През 1979г.  се дипломирала като медицински лаборант в ПМИ „Д-р Н. Николаев". Веднага след това и до момента продължава  да е част от колектива на  МУ гр. Варна - първоначално в Електрофизиологична лаборатория на ЦНИЛ, а след закриването й – в Катедрата по Патофизиология. 

Публикации

Член на