Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Aс. д-р Николета Георгиева Табакова


Катедра: Акушерство и гинекология
УС:
Е-поща: nikoletta8708@gmail.com \ Nikoleta.Nikolova@mu-varna.bg
Телефон: 0887591057

 

Биография

Ас.д-р Николета Георгиева Табакова е родена на 28.08.1987г. в Каварна. В периода 2001-2006г, завършва „Първа езикова гимназия"с немски и английски език в град Варна. Завършва медицина в Медицински Университет „ Проф. д-р Параскев Стоянов" гр. Варна през 2013 г. От 2014г. специализира и работи като лекар в Родилно отделение на МБАЛ „Св.Анна" гр.Варна. От 2015г.  е избрана чрез конкурсен изпит за асистент в катедрата по Акушерство и гинекология на МУ- Варна. Ръководи учебни занятия по АГ на студенти по медицина и дентална медицина. 

Публикации

​Нау​чни публикации​

1. A rare case of acute superior mesenteric venous thrombosis during the postpartum period

N Nikolova, M Papazov

European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology 206, e86

2. Glycyrrhizinic acid–an alternative treatment of anogenital warts during pregnancy

N Nikolova, N Kolev, I Bakardzhiev                                         

European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology 206, e86


Член на

​Български лекарски съюз, Българско дружество по Акушерство и гинекология, Българска асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията.