Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Гл.ас. д-р Николета Георгиева Табакова д.м.


Катедра: Акушерство и гинекология
УС:
Е-поща: nikoletta8708@gmail.com \ Nikoleta.Nikolova@mu-varna.bg
Телефон: 0887591057

 

Биография

Д-р Николета Георгиева Табакова е родена на 28.08.1987г. в гр. Каварна. Завършва средно образование в „Първа Езикова Гимназия"с интензивно изучаване на немски и английски език в гр. Варна през 2006г. През 2013г. завършва висше образование по медицина в Медицински Университет „ Проф.д-р Параскев Стоянов"Варна. По време на обучението си по медицина заминава по Програма „Еразъм" на лекарски стаж в Магдебург, Германия. Там работи като стажант лекар за период от 6 месеца в отделение по Пластична и реконструктивна хирургия, Обща и съдова хирургия, Кардиохирургия. От 2013г. започва работа като лекар ординатор в Родилно отделение на МБАЛ „ Света Анна" Варна, като през 2014г. успешно полага изпит и се зачислява като специализант в същото отделение. През 2015г. е избрана чрез конкурсен изпит за асистент в катедрата по Акушерство и гинекология на МУ-Варна, където работи и към момента. Притежава специалност по Акушерство и гинекология от 2018г. От 2019г. започва работа като акушер-гинеколог в отделение Гинекология към СБАГАЛ"Проф. Д-р Димитър Стаматов"Варна, където работи и към настоящия момент.През 2020г. успешно защитава дисертационен труд на тема „ Миомектомия в хода на абдоминално родоразрешение".

Допълнителни квалификации и курсове в страната и чужбина: ултразвукова диагностика в акушеро-гинекологичната практика, обучителни курсове по фетална морфология, колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерози на маточната шийка, курс по хистероскопия, лазерно лечение на гинекологични заболявания, курсове по естетични хирургични процедури в гениталната област, курс по плазмотерапия в гениталната област;

Автор е на доклади и публикации, свързани с дисертационната тема.

Член на Български лекарски съюз, Българско дружество по Акушерство и гинекология;


Публикации

​Нау​чни публикации​

1. A rare case of acute superior mesenteric venous thrombosis during the postpartum period

N Nikolova, M Papazov

European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology 206, e86

2. Glycyrrhizinic acid–an alternative treatment of anogenital warts during pregnancy

N Nikolova, N Kolev, I Bakardzhiev                                         

European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology 206, e86


Член на

​Български лекарски съюз, Българско дружество по Акушерство и гинекология, Българска асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията.