Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Проф. д-р Пламен Георгиев Панайотов д.м.

гр. Варна 9010, ул. Христо Смирненски № 1

 УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД, Клиника по Кардиохирурия, 8 ет.


Катедра: Сърдечно-съдова хирургия и ангиология
УС:
Е-поща: plamen.panayotov@mu-varna.bg ;cardiacsurgery.varna@gmail.com
Телефон: 052/ 978 600; 052/ 978 690

 

Биография

​Роден на 05 юни 1958 г. гр. Пловдив, България.

Образование:

1978/1984 г. Медицина, МА гр. София
1993 г. Специалност по хирургия
2000 г. Специалност по кардиохирургия
2009 г. Здравен мениджмънт
2013 г. "доктор" по научна специалност: "Сърдечно-съдова хирургия"

Квалификация: от 2000 г. специалност по кардиохирургия; от 1993 г. специалност по хирургия.

Допълнителна квалификация: 2009 г. Здравен мениджмънт

Специализация: Окт. 1999 – януари 2000 г. 4 месечна специализация в Texas Heart Institute, Houston, USA, август 2000  - октомври 2001 г. Istanbul Cardiology Hospital, Medical Faculty affiliated hospital

Професионално развитие:

  • 1984/85 г. „Интернатура по хирургия" към Военно-медицинска академия, София  
  • 1985/89 г. Лекар в гр. Стара Загора
  • 1989/91 г. Клиника по спешна хирургия, Институт „Пирогов"
  • 1991/99 г. Клиника по сърдечна хирургия, Болница „Лозенец"
  • 1998/2000 г. Клиника по сърдечна хирургия, Национална кардиологична болница, София
  • 2000/01 г. Кардиохирургично отделение в Кардиологична болница, гр. Истанбул, Турция
  • 2002/05 г. Клиника по сърдечна и гръдна хирургия, "Chest Diseases Hospital", Kuwait
  • От 2005 г. и понастоящем: Отделение по кардиохирургия, УМБАЛ „Св. Марина", Варна
  • От април 2008 г. – началник на Отделението по кардиохирургия при МБАЛ „Св. Марина"
  • 2014 г. Конкурс за "доцент" по научна специалност: "Сърдечно-съдова хирургия

Участие в научни фо­ру­ми и изсле­дователски проекти:
Научни форуми по кардиохирургия (в България и други страни в Европа, САЩ и Кувейт), кардиология, инвазивна кардиология, ехокардиография и др.
Многоцентрово проучване за профилактика на раневите усложнения в кардиохирургията, иницирано от проф. Пол Фогт от Цюрих.
Ръководител на специализацията по кардиохирургия на 9 специализанти, от които един е положил успешно държавен изпит за специалност по кардиохирургия; ръководител за «модул кардиохирургия» на специализанти по кардиология, гръдна и съдова хирургия.


Езикови умения: Английски език


Публикации

​​​Научни публикации​

Отворен достъп

Учебници: Глава „кардиохирургия" в учебник по Кардиология   1 бр. с общ обем на глава „кардиохирургия" от 28 стр.
Статии: 26 бр.
Доклади: 23 бр.

Член на

​Българско дружество по Кардиохирургия
Българска асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия
Дружество на кардиолозите в България
European Association for Cardio-Thoracic Surgery
The Society of Thoracic Surgeons (STS)
Heart Valve Society: HVS