Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Kaтедри на Филиал Шумен

​​Катедра по здравни грижи

Ръководител катедра по здравни грижи
Проф. д-р Явор Дим​итров Корновски, д.м.н.​ 

Е-поща: yavor.kornovski@mu-varna.bg 

Телефон: 052 821 209
 Проф. Соня Колева Тончева, д.оз.н.​

​​E-поща: sonya.toncheva@mu-varna.bg 

​Телефон: 052/677 284


Доц. д-р Елис Хюдаим Исмаил, д.м.н.​
Е-поща: elis.ismail@mu-varna.bg

Телефон: 052 821 255


Доц. Тамара Ангелова Цветкова, доктор
Е-поща: tamara.tsvetkova@mu-varna.bg
Телефон: 0896850202 


Телефон: 0889857796


Гл. Асистент
Е-поща: radostina.zhecheva@mu-varna.bg 
Телефон: 0898433999

Гл. Асистент
Е-поща: hristina.ivanova@mu-varna.bg 
Телефон: 0886438576
 


 
                                   
Асистент
административен асистент
Е-поща: Maria.Dobreva@mu-varna.bg 
Телефон: 0898442586
                                  
Асистент
Е-поща: tdobreva13@abv.bg
Телефон: 
 
Преподавател по английски и латински език
Е-поща: elitsa.stoichkova@mu-varna.bg 
Телефон: 0899 850 504

 

Е-поща: Ekaterina.Trendafilova@mu-varna.bg 
Телефон: 052/677 050

Асистент
Телефон: 0896048123


Асистент
Е-поща: Teodora.Kyuleva@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 050


 
Преподавател