Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​​​​​​

Kaтедра на Филиал Шумен

​​Катедра по здравни грижи

Ръководител Катедра по здравни грижи

Доц. д-р Елис Хюдаим Исмаил-Ибишева, д.м.н.​

Е-поща: elis.ismail@mu-varna.bg

Телефон: 052 677 050

Проф. д-р Явор Дим​итров Корновски, д.м.н.​ 

Е-поща: yavor.kornovski@mu-varna.bg 

Телефон: 052 821 209

 Проф. Соня Колева Тончева, д.оз.н.​

​​E-поща: sonya.toncheva@mu-varna.bg 

​Телефон: 0884992535, вътр. 2691
Е-поща: tamara.tsvetkova@mu-varna.bg

Телефон: 0896850202 
Е-поща: teodora.evtimova@mu-varna.bg 

Телефон: 0889857796,  вътр. 2690


Е-поща: radostina.zhecheva@mu-varna.bg 

Телефон: 0898433999Е-поща: hristina.ivanova@mu-varna.bg 

Телефон: 0886438576

 


 


                                   

Гл.ас. Мария Николова Добрева, д.оз- адм. асистент, курсов ръководител

Е-поща: Maria.Dobreva@mu-varna.bg 

Телефон: 0898442586Гл. ас. д-р Марин Георгиев Маринов, д.м. 

Е-поща: Marin.Marinov@mu-var​na.bg​

Телефон:052 677050​
Гл. ас. Йонка Иванова Корновскa,д.м.

Е-поща: Yonka.Kornovska@mu-varna.bg

Телефон: 052 821 714                                  

Ас. Теодора Радева Димитрова

Е-поща: teodora.dimitrova@mu-varna.bg

Телефон:  0898746714

Е-поща: M.Todorova@mu-varna.bg​ 

Телефон: 0896048123


Гл. ас. Теодора Йорданова Тодоровa, д.оз

Е-поща: Teodora.Kyuleva@mu-varna.bg

Телефон: 0897412188
Старши ​преподавател

Елица Тодорова Стоичкова ​

Е-поща: elitsa.stoichkova@mu-varna.bg 

Телефон: 0899850504

 

 

Старши преподавател

Каролина Петрова Николова

Е-поща: Nikolova.Karolina@mu-varna.bg

Телефон: 0896835435