Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Kaтедри на Филиал Шумен

​​Катедра по здравни грижи

Ръководител Катедра по здравни грижи
Проф. д-р Явор Дим​итров Корновски, д.м.н.​ 

Е-поща: yavor.kornovski@mu-varna.bg 

Телефон: 052 821 209
 Проф. Соня Колева Тончева, д.оз.н.​

​​E-поща: sonya.toncheva@mu-varna.bg 

​Телефон: 0884992535, вътр. 2691


Доц. д-р Елис Хюдаим Исмаил-Ибишева, д.м.н.​
Е-поща: elis.ismail@mu-varna.bg

Телефон: 052 821 255


Доц. Тамара Ангелова Цветкова, доктор
Е-поща: tamara.tsvetkova@mu-varna.bg
Телефон: 0896850202 


Телефон: 0889857796,  вътр. 2690Е-поща: radostina.zhecheva@mu-varna.bg 
Телефон: 0898433999

Е-поща: hristina.ivanova@mu-varna.bg 
Телефон: 0886438576
 


 


                                   

Гл.ас. Мария Николова Добрева, доктор- адм. асистент, курсов ръководител
Е-поща: Maria.Dobreva@mu-varna.bg 
Телефон: 0898442586

                                  
Е-поща: teodora.dimitrova@mu-varna.bg
Телефон:  0898746714Е-поща: M.Todorova@mu-varna.bg​ 
Телефон: 0896048123

Е-поща: Teodora.Kyuleva@mu-varna.bg
Телефон: 0897412188Преподавател
Е-поща: elitsa.stoichkova@mu-varna.bg 
Телефон: 0899850504
 


 
Преподавател
Каролина Петрова Николова
Е-поща: Nikolova.Karolina@mu-varna.bg

Телефон: 0896835435Е-поща: Yonka.Kornovska@mu-varna.bg
Телефон: 052 821 714