Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​

Kaтедри на Филиал Шумен

​​Катедра по здравни грижи

Ръководител Катедра по здравни грижи

Проф. д-р Явор Дим​итров Корновски, д.м.н.​ 

Е-поща: yavor.kornovski@mu-varna.bg 

Телефон: 052 821 209

 Проф. Соня Колева Тончева, д.оз.н.​

​​E-поща: sonya.toncheva@mu-varna.bg 

​Телефон: 0884992535, вътр. 2691


Доц. д-р Елис Хюдаим Исмаил-Ибишева, д.м.н.​

Е-поща: elis.ismail@mu-varna.bg

Телефон: 052 821 255


Доц. Тамара Ангелова Цветкова, доктор

Е-поща: tamara.tsvetkova@mu-varna.bg

Телефон: 0896850202 Доц. Теодора Николаева Евтимова, доктор

Е-поща: teodora.evtimova@mu-varna.bg 

Телефон: 0889857796,  вътр. 2690
Гл.ас. Радостина Иванова Жечева, доктор

Е-поща: radostina.zhecheva@mu-varna.bg 

Телефон: 0898433999


Гл.ас.Христина Генчева Иванова, доктор

Е-поща: hristina.ivanova@mu-varna.bg 

Телефон: 0886438576

 


 


                                   

Гл.ас. Мария Николова Добрева, доктор- адм. асистент, курсов ръководител

Е-поща: Maria.Dobreva@mu-varna.bg 

Телефон: 0898442586


                                  

Ас. Теодора Радева Димитрова

Е-поща: teodora.dimitrova@mu-varna.bg

Телефон:  0898746714
Гл.ас. Милена Милкова Тодорова, доктор

Е-поща: M.Todorova@mu-varna.bg​ 

Телефон: 0896048123


Ас. Теодора Йорданова Тодорова

Е-поща: Teodora.Kyuleva@mu-varna.bg

Телефон: 0897412188
Преподавател

Елица Тодорова Стоичкова ​

Е-поща: elitsa.stoichkova@mu-varna.bg 

Телефон: 0899850504

 


 

Преподавател

Каролина Петрова Николова

Е-поща: Nikolova.Karolina@mu-varna.bg

Телефон: 0896835435Ас.д-р Йонка Иванова Корновскa,доктор

Е-поща: Yonka.Kornovska@mu-varna.bg

Телефон: 052 821 714