Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Курсове

No132,курс СДО, МУ-Варна

Тема: Акупунктура –цикъл А

Продължителност в учебни дни: 10

Начало: по индивидуална заявка

База: МУ-Варна

Структура в база: Университетски център по източна медицина

Ръководител обучение: проф. д-р Параскева Манчева, д.м.н.

Преподаватели: ас.Л. Йосифова и ас. д-р Д. Гроздева

Предназначен за: лекари и дентални лекари

Такса: 300 лв.

 

No133,курс СДО, МУ-Варна

Тема: Акупунктура –цикъл Б

Продължителност в учебни дни: 10

Начало: по индивидуална заявка

База: МУ-Варна

Структура в база: Университетски център по източна медицина

Ръководител обучение: проф. д-р Параскева Манчева, д.м.н.

Преподаватели: ас.Л. Йосифова и ас. д-р Д. Гроздева

Предназначен за: лекари и дентални лекари

Такса: 300 лв.

 

No133A,курс СДО, МУ-Варна

Тема: Акупунктура –цикъл C

Продължителност в учебни дни: 10

Начало: по индивидуална заявка

База: МУ-Варна

Структура в база: Университетски център по източна медицина

Ръководител обучение: проф. д-р Параскева Манчева, д.м.н.

Преподаватели: ас.Л. Йосифова и ас. д-р Д. Гроздева

Предназначен за: лекари и дентални лекари

Такса: 300 лв.