Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Курсове

№ 130, индивидуално обучение

Тема: Акупресура

продължителност в учебни дни: 20

начало: по индивидуална заявка

база: МУ-Варна

структура в база: Университетски център по източна медицина

ръководител обучение: проф. д-р Параскева Манчева, д.м.н. и ас. д-р Д. Гроздева

предназначен за: лекари, кинезитерапевти, рехабилитатори, акушерки, медицински

козметик

такса: 400 лв.


№ 131, индивидуално обучение

Тема: Вендузотерапия

продължителност в учебни дни: 5

начало: по индивидуална заявка

база: МУ-Варна

структура в база: Университетски център по източна медицина

ръководител обучение: проф. д-р Параскева Манчева, д.м.н., доц. Ст. Богомилова,

д.оз. и ас. д-р Д. Гроздева (съвместно)

предназначен за: лекари, кинезитерапевти, рехабилитатори, медицински сестри,

акушерки

такса: 500 лв.


№ 132, индивидуално обучение

Тема: Акупунктура – модул 1

продължителност в учебни дни: 10

начало: по индивидуална заявка

база: МУ-Варна

структура в база: Университетски център по източна медицина

ръководител обучение: проф. д-р Параскева Манчева, д.м.н. и ас. д-р Д. Гроздева

предназначен за: лекари, дентални лекари

такса: 350 лв.

 

​№ 132 А, индивидуално обучение

Тема: Акупунктура – модул 2

продължителност в учебни дни: 10

начало: по индивидуална заявка

база: МУ-Варна

структура в база: Университетски център по източна медицина

ръководител обучение: проф. д-р Параскева Манчева, д.м.н. и ас. д-р Д. Гроздева

предназначен за: лекари, дентални лекари

такса: 350 лв


№ 132 Б, индивидуално обучение

Тема: Акупунктура – модул 3

продължителност в учебни дни: 10

начало: по индивидуална заявка

база: МУ-Варна

структура в база: Университетски център по източна медицина

ръководител обучение: проф. д-р Параскева Манчева, д.м.н. и ас. д-р Д. Гроздева

предназначен за: лекари, дентални лекари

такса: 350 лв.


№ 132 В, индивидуално обучение

Тема: Акупунктура – модул 4

продължителност в учебни дни: 20

начало: по индивидуална заявка

база: МУ-Варна

структура в база: Университетски център по източна медицина

ръководител обучение: проф. д-р Параскева Манчева, д.м.н. и ас. д-р Д. Гроздева

предназначен за: лекари, дентални лекари

такса: 600 лв.


№ 132 Г, индивидуално обучение

Тема: Акупунктура – модул 5

продължителност в учебни дни: 25

начало: по индивидуална заявка

база: МУ-Варна

структура в база: Университетски център по източна медицина

ръководител обучение: проф. д-р Параскева Манчева, д.м.н. и ас. д-р Д. Гроздева

предназначен за: лекари, дентални лекари

такса: 650 лв.


№ 133, индивидуално обучение

Тема: Въведение в ароматерапията

продължителност в учебни дни: 10

начало: по индивидуална заявка

база: МУ-Варна

структура в база: Университетски център по източна медицина

ръководител обучение: проф. д-р Параскева Манчева, д.м.н., д-р Д. Гроздева

предназначен за: лекари, фармацевти, кинезитерапевти, рехабилитатори, акушерки, медицински козметик

такса: 300 лв.