Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ресурси

Видеоматериали


​Апитерапия

 
​Ден на отворените врати в Университетския център по източна медицина
 
​ Световен ден без тютюн

 
​Сезони за релакс - За здраво и красиво тяло

 
​Първите седем - Източната медицина – ефективност и приложение при деца
 

​The Science of Life - AYURVEDA 1 Dr. Naushad Ali Thacha Paramban
 
​The Science of Life - AYURVEDA 2 Dr. Naushad Ali Thacha Paramban
 
​The Science of Life - AYURVEDA 3 Dr. Naushad Ali Thacha Paramban
 
​The Science of Life - AYURVEDA 4 Dr. Naushad Ali Thacha Paramban
 
The Science of Life - AYURVEDA 5 Dr. Naushad Ali Thacha Paramban
 
​The Science of Life - AYURVEDA 6 Dr. Naushad Ali Thacha Paramban​
 
​The Science of Life - AYURVEDA 7 Dr. Naushad Ali Thacha Paramban​
 
​ Източна медицина на академично ниво

 


 _____________________________________________________________________________


Статии

Публикации в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация:

 • Mancheva P. Does the temp-decision contribute to the restoration of the employability? Journal of Imab. 2020;26(1):2921-2925.
 • Shivachev Y, Bogomilova S. Prevention tools in the area of   the knee complex - treatment and prophylaxis. Journal of Imab. 2020;26(2):3160-3162.
 • Славова В. Съвременната медицина – наука или изкуство? Philosophy Journal; 2019;(2):128-134.
 • Shivachev Y, Grozdeva D, Mancheva P, Bogomilova St, Nenova G, Kostadinova T. Multidisciplinary cooperation between complementary and conventional medicine with patient suffering from myofascial pain syndrome. Journal of IMAB. 2018;24(3):2125-2128.
 • Nenova G, Mancheva P, Kostadinova T, Mihov K, Dobrilov S. Mentoring in the fields of physiotherapy and integrated care. Journal of Imab. 2018;24(1):1923-1927.


Публикации, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране:

 • Гроздева Д. (рецензирана от проф. д-р Параскева Манчева, д.м.н.). Възстановяване на загубено обоняние след коронавирусна инфекция. INSPIRO. Рехабилитация след ковид-19. 2021;60(2):18-21.
 • Манчева П. Сътрудничеството между източната и западната медицина за справяне с хроничната болест в Университетския център по източна медицина, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов", Варна. Социална медицина. 2019;(2):32-37.
 • Манчева П. Европейският принцип „рехабилитация-интеграция-връщане на пазара на труда" и оценката на инвалидността. Здравна икономика и мениджмънт. 2019;3(73):27-32.
 • Богомилова Ст, Шивачев Я. Мануален лимфен дренаж – алтернатива в комплексното лечение при усложнения в пластичната хирургия – представяне на клиничен случай. Здравна политика и мениджмънт. 2019;(2):65-67.
 • Шивачев Я, Богомилова Ст. Genu varum – патобиомеханична предпоставка за мекотъканни дисфункции на долните крайници. Здравна политика и мениджмънт. 2019;(2):68-70.
 • Манчева П, Ненова Г, Недев Н, Крайчева Е. Ролята на рехабилитацията при хроничната болест. Журнал на Медицински колеж-Варна. 2018;1(1):30-33.
 • Гроздева Д, Моллова М, Николова Т, Димова С. Акупунктура – лечебна медицина от изтока. Варненски медицински форум. 2018;7(4):325-329.
 • Гроздева Д, Шанкулова М, Исмаилова А, Алиева Б. Моксотерапия – нетрадиционен метод за лечение. Варненски медицински форум. 2018;7(4):311-315.
 • Крайчева Е, Богомилова С, Шивачев Я, Гроздева Д, Ненова Г. Мястото на Аюрведа в подхода към българския пациент. Варненски медицински форум. 2018;7(4):167-171.
 • Търпоманова Ц. Информираност, отношение и готовност на българина за потребление на методите на Източната медицина. Социална медицина. 2018;(3-4):51-54.
 • Шивачев Я, Манчева П, Гроздева Д. Методът „газоворазрядна визуализация"  в диагностиката на стресогенните фактори при спортисти. Варненски медицински форум. 2018;7(4):340-344.
 • Grozdeva D, Dikova Ts. Gas discharge visualization – historical developments, research dynamics and innovative applications Scripta Scientifica Salutis Publicae. 2018;(4):27-33.
 • Капинчева И, Ванкова Д. Европейската концепция „Комплементарна и алтернативна медицина" – история, същност и място в общественото здравеопазване. Социална медицина. 2018;(2):18-22.
 • Крайчева Е. Проучване нагласите на пациентите за прилагане на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве в комплексната рехабилитация. Варненски медицински форум. 2018;7(4):263-267.
 • Mancheva P. Is cooperation between eastern and western medicine possible in Bulgaria? Scripta Scientifica Salutis Publicae. 2018;(4):69-73.
 • Vankova D. SWOT analysis of Eastern Medicine developments in Bulgaria. Scripta Scientifica Salutis Publicae. 2018;(4):34-41.
 • Димова С, Крайчева Е, Моллова М, Николова Т. Ароматерапията като алтернативна медицина. Варненски медицински форум. 2018;7(4):316-324.
 • Алиева Б, Николова Д, Исмаилова А, Шанкулова М. Хидротерапия – лечебната сила на водата. Варненски медицински форум. 2018;7(4):306-310.
 • Исмаилова А, Николова Д, Алиева Б, Шанкулова М. Пелоидотерапия – лечебните свойства на калта. Варненски медицински форум. 2018;7(4):300-305.
 • Богомилова С, Шивачев Я, Ненова Г. Иновативна възможност за подпомагане редукцията на наднорменото тегло при подрастващи. Варненски медицински форум. 2018;7(4):274-277.
 • Николова Д, Крайчева Е. Терапевтични аспекти на айенгар йога. Варненски медицински форум. 2018;7(4):254-259.
 • Shivachev Y, Grozdeva D, Mancheva P. Complementary versus Conventional medicine in Carpal tunnel syndrome? A case report. Scripta Scientifica Medica. 2017;49(4):67-70.
 • Манчева П, Шивачев Я. Неконвенционалните методи на лечение като част от холистичния подход в мениджмънта на хроничната инвалидизираща болест. Здравна икономика и мениджмънт. 2017;2(64):33-35.
 • Николова Д, Иванова Е, Манчева П. Източните оздравителни системи - терапевтични аспекти и тяхното приложение за формиране на здравословен начин на живот. Варненски медицински форум. 2017;2(6):242-245.
 • Стефанова С, Дончева Р, Митев Р, Филкова С. Рибаунд терапията – нов рехабилитационен подход. Варненски медицински форум. 2017;2(6):223-226.
 • Шивачев Я, Станчева Е, Манчева П. Източната медицина в мениджмънта на хроничната дискова болест. Здравна икономика и мениджмънт. 2017;2(64):36-39.
 • Богомилова С, Ненова Г, Панова Ц. Фитболът като многофункционален кинезитерапевтичен уред – особености при избора. Варненски медицински форум. 2017;2(6):188-191.
 • Николова Т, Филкова С, Моллова М, Исмаилова А. Халотерапия – възникване, развитие и терапевтичните ползи. Варненски медицински форум. 2017;2(6):213-217.
 • Богомилова С, Гроздева Д, Шивачев Я. Наднормено тегло, целулит и естетичнакинезитерапия в менопаузата - представяне на клиничен случай. Варненски медицински форум. 2017;2(6):192-195.
 • Шивачев Я, Гроздева Д, Богомилова С. Меридианен масаж и постизометрична релаксация в лечението натензионното главоболие. Варненски медицински форум. 2017;2(6):196-198.
 • Панова Ц, Ненова Г, Николова Д, Хачмериян А. Метод Фелденкрайс при церебрална парализа. представяне на клиничен случай. Варненски медицински форум. 2017;2(6):203-207.
 • Недев Н, Ненова Г, Манчева П. Здравни грижи за пациентите с мозъчен инсулт – предизвикателство за рехабилитацията в домашни условия. Варненски медицински форум. 2016;5(3):158-161.
 • Nenova G, Mancheva P. Physiotherapy and chronic diseases. LAP Lambert Academic Publishing. ISBN 978-3-330-00120-6, 2016, pp.52.


Участия в международни форуми:

 • 10th International Conference on Acupuncture, Traditional Medicine & Health Care (20-21.06.2019, Рим, Италия) - ас. д-р Деница Гроздева с доклад на тема „Propolis - new expectations".
 • 1st International conference on scoliosis management, Istanbul, Turkey, 12-13 April 2019 – Yani Shicachev, Stanislava Bogomilova.
 • 7 -th International Conference and Expo on Acupuncure on Acupuncutre and Oriental Medicine (10-11.04.2019, Toronto, Canada) – Deniza Grozdeva „Temporomandibular disorders - integrative perspectives".


Участия в национални форуми:

 • Юбилейна студентска конференция на Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт", ЮУ „Неофит Рилски"-Благоевград, 16.04.2019 –Яни Шивачев, Станислава Богомилова.
 • Трета Национална Конференция на българското научно дружество по обществено здраве „Общественото здраве капиталът на бъдещето". Пловдив; 30 Май – 01 Юни 2019 – Станислава Богомилова, Гергана Ненова, Яни Шивачев.


 _____________________________________________________________________________

 

Лого на УЦИМ-МУ-Варна

Логото и банерите може да изтеглите от тук