Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

За нас

Университетският център по източна медицина (УЦИМ) е център във Факултет „Медицина" на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна (МУ-Варна), създаден като структурно звено на факултета с решение на Академичния съвет по протокол №39/19.01.2015 г. В УЦИМ се провежда практическо обучение на студенти, докторанти и специализанти в областта на източната медицина, кинезитерапията и рехабилитацията, клинична дейност, както и науко-приложна дейност. Взаимоотношенията на УЦИМ-МУ-Варна с други звена от системата на здравеопазването, научни организации, правителствени и неправителствени организации в страната и в чужбина, се осъществяват чрез Декана на Факултет „Медицина" и Ректора на МУ-Варна.

Основната цел на УЦИМ-МУ-Варна е да спомага за подобряване на качеството на практическото обучение на студенти, докторанти и специализанти, на научно-изследователската дейност в областта на източната медицина, кинезитерапията и рехабилитацията и за въвеждането на добрите световни практики. Основните задачи на УЦИМ-МУ-Варна, чрез създаване на условия за достъп до непрекъснато обучение, усъвършенстване и осъвременяване на знанията, са осигуряване на: професионална квалификация на студентите, докторантите и специализантите  в областта  на неконвенционалната и конвенционалната медицина, адекватна на актуалните нужди на пазара на здравни услуги; придобиване на практически умения от студентите, докторантите и специализантите; развитие на иновациите, основани на съвременните технологии, както и услуги, подходи на преподаване и практики за обучение през целия живот; увеличаване на възможностите за приложение на различни методи на лечение в обучителния и лечебния процеси; формиране на квалифициран персонал с мотивация и автономност на действие в рамките на професионалните си задължения. УЦИМ-МУ-Варна осъществява функции на специализирано структурно звено на МУ-Варна по проблемите на източната медицина, кинезитерапията и рехабилитацията; методично ръководство; база за практическо обучение на студенти, докторанти и специализанти, както и за продължаващо обучение на специалисти; база за научни изследвания.


Предстоящи събития


_____________________________________________________________________________


Отминали събития


Университетският център по източна медицина към МУ-Варна празнува 5-годишен юбилей


Университетският център по източна медицина към Медицински университет-Варна празнува своя 5 годишен юбилей. Годишнината ще бъде отбелязана с научна конференция на тема „Източната медицина и българският пациент".

Юбилейната научна конференция се провежда в електронна форма с работни езици български, английски и  руски. Докладите с времетраене до 20 минути се предоставят под формата на видеопрезентация на адрес: cim@mu-varna.bg до 30 октомври 2020 г.

Те ще бъдат публикувани на интернет страницата на УЦИМ към МУ-Варна на 9 ноември 2020 г.

Въпроси по публикуваните видеодоклади, очакваме от 16 ноември до 30 ноември 2020 г. на e-mail: cim@m u-varna.bg.

Всички участници в научния форум ще получат сертификати.

За контакти:

cim@mu-varna.bg.

https://www.facebook.com/EasternMedicineVarna

тел.0889 930 960

_____________________________________________________________________________

В УЦИМ-МУ-Варна бе проведено обучение „Аюрведа  - въведение и диагностика" с лектор д-р Тхача Парамбан Наушад от Центъра по Аюрведа медицина и йога терапия в Москва, Руска федерация (възпитаник на Университета в Калкута, Индия и Първи московски държавен медицински университет „И. М. Сеченов").

Вижте видео тук.

В рамките на еднодневен курс (29.03.2018, работен език английски) тридесет и седем курсисти- медицински специалисти се запознаха с основите на системата Аюрведа и получиха международен сертификат. Лекционният курс бе заснет от MU-Vi tv с обучителна и образователна цели и бе предоставен на УЦИМ-МУ-Варна. Партньорите обсъдиха перспективата в развитието на отношенията си, вкл. реализиране на едномесечна програма за Аюрведа-хранене за дезинтоксикация на пациенти с такава потребност в хотелски условия на територията на Варненска област.


Вижте галерията тук.

_____________________________________________________________________________

Екипът на УЦИМ-МУ-Варна участва в International Conference on Health and Medical tourism, състояла се в периода 28.06-01.07.2018 г. в хотел „Адмирал", к.к. Златни пясъци с гост-лектор доц. д-р Да Хуан Кан, Президент на Университета по Традиционна медицина в СР Виетнам. Ръководителят на УЦИМ-МУ-Варна проф. д-р Параскева Манчева, д.м.н. покани доц. д-р Кан и неговите асистенти на работно посещение в УЦИМ-МУ-Варна, където се проведоха разисквания относно възможностите за развитието на Източната медицина в България. С оглед развитие на дейността на УЦИМ-МУ-Варна и източната медицина в български условия бе сключен Договор за сътрудничество за:

  • разработване на учебни и учебно-оздравителни програми в включващи използването на неконвенционалните методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, източната медицина, физически упражнения и др.;
  • организиране и провеждане на конференции, обучителни семинари;
  • работа по проекти;
  • съвместна изследователска дейност.

_____________________________________________________________________________

От 17 до 28 септември 2018 г. изтъкнатият специалист по Традиционна китайска медицина д-р Фенни Юнита, преподавател към Медицинския факултет на Tarumanegara University в Джакарта и Факултета по фармация в Индонезийския международен институт по естествени науки, гостува във Варна по покана на Медицински университет-Варна в Университетския център по източна медицина.

Вижте видеото тук.

Д-р Юнита проведе обучение по акупунктура, ориентирано към медицински специалисти (22 участници, такса-участие 200 лв, работен език английски). Лекциите и практическите демонстрации се осъществиха в УМБАЛ „Св. Марина", а завършилите курсисти получиха международен  сертификат съгласно Доклад І009-629/12.09.2018 г. В рамките на практическите демонстрации д-р Юнита консултира и пациенти от Варна и страната. В края на курса д-р Юнита дари на УЦИМ-МУ-Варна апарата за електроакупунктура, с който бяха извършвани практическите демонстрации. Предложена бе възможност за продължаване на партньорството под формата на он-лайн-консултации при решаване проблемите на пациента. Проф. Т. Костадинова, доц. А. Докова, В. Маринова и почетния консул на Индонезия във Варна г-н Красимир Симов се срещнаха с д-р Фенни Юнита по време на работния процес.

Вижте галерията тук.

_____________________________________________________________________________

Световен ден на акупунктурата в УЦИМ-МУ-Варна - 15.11.2018 г.: С различни демонстрации в Центъра по източна медицина в Медицински колеж Варна беше отбелязан световния ден на акупунктурата.

Вижте галерията тук.