Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Филиал Велико Търново

Филиалът на Медицински университет – Варна в град Велико Търново е разкрит през 2015 г. с решение на Народното събрание, обнародвано в Държавен вестник  бр. 53 от 14.07.2015 г.

Тук се обучават студенти по специалностите от регулираните професии „Медицинска сестра" и „Акушерка", образователно-квалификационна степен „бакалавър". Обучението е редовно и се провежда за период от 4 години. Предвиденият годишен прием на студенти за Филиал - Велико Търново​ е 20 медицински сестри и 20 акушерки. Обучението във Филиала стартира от учебната 2015/2016 година и се провежда в сградата на Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ във Велико Търново, (ул. „Михаил Кефалов"  № 2).

Повече информация вижте в рекламната брошура на Филиал Велико Търново тук 

Информация на:  www.mu-varna.bg, както и на тел: 0888296460e-mail: mu-tarnovo@mu-varna.bg

                             ​​ ​

Директор филиал

Доц. Диана Станчева Димитрова, д.пс.  
Е-mail: dimitrova@mu-varna.bg
GSM: 0887 627 789
тел: 062/69 00 24
Заместник- директор филиал

Доц. д-р Весела Иванчева Любенова, д.м.
E-mail: vesela.lyubenova@mu-varna.bg
GSM: 0887887989

тел: тел: 062/69 00 24
Ръководител Катедра по здравни грижи
Организатор учебна дейност 

Диляна Димитрова Димитрова
E-mail: D.Dimitrova@mu-varna.bg
GSM: 0889 098 965
тел: 062/ 69 00 23
Технически организатор

Петър Георгиев Василев
E-mail: petar.vasilev@mu-varna.bg 
GSM: 0884 754 245Организатор-библиотекар

Елена Валентинова Милева, 
Е-mail:  Elena.Mileva@mu-varna.bg; 
GSM: 0878 402 176