Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​

Филиал Велико Търново

Филиалът на Медицински университет – Варна в град Велико Търново е разкрит през 2015 г. с решение на Народното събрание, обнародвано в Държавен вестник  бр. 53 от 14.07.2015 г.

Тук се обучават студенти по специалностите от регулираните професии „Медицинска сестра" и „Акушерка", образователно-квалификационна степен „бакалавър". Обучението е редовно и се провежда за период от 4 години. Предвиденият годишен прием на студенти за Филиал - Велико Търново​ е 20 медицински сестри и 20 акушерки. Обучението във Филиала стартира от учебната 2015/2016 година и се провежда в сградата на Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ във Велико Търново, (ул. „Михаил Кефалов"  № 2).

Повече информация вижте в рекламната брошура на Филиал Велико Търново тук 

Информация на:  www.mu-varna.bg, както и на тел: 0888296460e-mail: mu-tarnovo@mu-varna.bgДиректор филиал
Доц. д-р Весела Иванчева Любенова, д.м.

Е-поща: vesela.lyubenova@mu-varna.bg
Телефон: 0887887989​​


Зам. директорРъководител Катедра по здравни грижи

​​