Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Факултет по обществено здравеопазване

Във Факултета по обществено здравеопазване се подготвят кадри с висше образование по специалностите "Здравен мениджмънт", "Обществено здравеопазване", "Управление на здравните грижи", "Медицинска сестра", "Акушерка", „Логопедия“, "Фармацевтичен мениджмънт", "Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА", „Опазване и контрол на общественото здраве“, „Оптометрист“  . Докторантури могат да се провеждат по 10 акредитирани специалности. Провежда се следдипломно обучение под формата на курсове за непрекъснато обучение, както и индивидуални курсове за следдипломна квалификация в това число и електронно базирани. Факултетът по обществено здравеопазване е член на Асоциацията на училищата по обществено здравеопазване в Европейския регион (ASPHER) и на мрежата „Обществено здравеопазване в Югоизточна Европа" (PH-SEE), както и член на Националната мрежа по глобално здраве. На база на сключените договори с редица чуждестранни университети Факултетът по обществено здравеопазване осъществява активен международен обмен на студенти под формата на практики и стажове и различни по продължителност периоди на обучение. Традиционно програмите на ФОЗ получават максимално високи оценки от НАОА. Учебните занятия се провеждат в малки групи, което дава възможност на преподавателите да обръщат индивидуално внимание на всеки един студент. На учащите се предоставят възможности за участие в научно-изследователски проекти от европейски и световен мащаб. Факултетът полага допълнителни грижи за кариерното развитие и бъдеще на своите студенти.
 
Информация за студенти


Декан на Факултет Обществено здравеопазване 

Проф. Антония Славчева Димова – Йорданова, д.м.

Телефон: 052/ 677 168


Зам. декан Учебна дейност

Проф. д-р Теодора Тодорова Димитрова, д.м.

Телефон: 052/ 677 166


Зам. декан „Научна дейност"

Доц. д-р Наталия Василевна Ушева, д.м.

Телефон: 052/ 677 164