Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​​

Академичен състав

Катедра хигиена и епидемиология​
Ръководител:  Доц. д-р Цонко Паунов Паунов, д.м​.
                        
Сътрудници : Проф. д-р Теодора Тодорова Димитрова, д.м​.​
 

УС по хигиена

Ръководител: Доц. д-р Дарина Найденова Христова, д.м.

                        Доц.. д-р Лили Славчева Трифонова, д.м.
                        Гл. ас. д-р Росиц​​​а Христова Чамова, д.м. - административен асистент   
                        Гл. ас. д-р Албена Борисова Тонева – Стоянова, д.м. - курсов ръководител
                        Ас. д-р Явор Христов Ченков
      Гл. ас. д-р Елияна Панайотова Иванова, д.м.​ - административен асистент