Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Изпит за специалността „Управление на здравните грижи“

На 01.08.2022 г. се проведе кандидатстудентският изпит за специалността „Управление на здравните грижи", образователно-квалификационна степен „магистър". Изпитът се състоя в I-ва и II-ра Аудитория на МУ-Варна.

Страница 1 от 3