Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Гимназисти на посещение в Медицински университет - Варна

Студенти и преподаватели от МУ-Варна посрещнаха ученици от 10-ти, 11-ти и 12-ти клас, за да ги запознаят с предимствата на обучението по специалностите хуманна медицина, дентална медицина и фармация.

Страница 1 от 9